CZ/SK verze

Výstavba dvoch nových železničných zastávok začne v jarných mesiacoch

Výstavba dvoch nových železničných zastávok začne v jarných mesiacoch
photo: Wikipedia/Výstavba dvoch nových železničných zastávok začne v jarných mesiacoch
16 / 03 / 2023

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali pred rokom zmluvy so zhotoviteľom projektovej dokumentácie a stavebných prác pre nové železničné zastávky Vrakuňa a Lamačská brána (Bory).

Ako nás informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová, v súčasnosti sú už pre obe zastávky spracované dokumentácie pre realizáciu stavby a predpokladané začatie stavebných prác na oboch zastávkach je v priebehu druhého štvrťroka tohto roka. V prípade terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa sa už v týchto dňoch pripravuje územie pre výstavbu zastávky, konkrétne prebieha výrub stromov v priestore medzi železničnou traťou a obratiskom MHD na Čiližskej. Ak všetko pôjde podľa plánu, do konca tohto roka by tu cestujúci mohli mať k dispozícii nový prestupný uzol medzi vlakmi linky S70 a autobusmi a trolejbusmi MHD. Podobne už bol zrealizovaný výrub drevín aj v okolí budúcej zastávky Lamačská brána.

Pre túto zastávku bola dohodnutá doba realizácie celého projektu 730 dní, predpokladané ukončenie výstavby tejto zastávky je preto v jarných mesiacoch budúceho roka. V čase výstavby zastávky Lamačská brána bude prebiehať aj budovanie predĺženia Saratovskej ulice popod železnicu (projekt hlavného mesta). ŽSR získali na financovanie projektov a stavebných prác oboch zastávok nenávratné finančné príspevky (NFP) z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Projekt TIOP Ružinov je rozdelený na dve časti, prvou je samotná železničná zastávka, druhou nová koľajová výhybňa, ktorá zvýši kapacitu železničnej trate, po ktorej premáva linka S70.

Podľa aktuálneho vyjadrenia hovorkyne ŽSR by mala byť dokumentácia pre územné rozhodnutie pre zastávku Ružinov vypracovaná zhotoviteľom a schválená ministerstvom dopravy do júna 2023, následne spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby/dokumentácie pre výber zhotoviteľa a jej schválenie sa očakáva do konca roka 2023. Samotný začiatok stavebných prác na zastávke Ružinov ŽSR očakávajú v júni 2024 s predpokladanou dobou výstavby 8 mesiacov. Nová zastávka Ružinov by tak mohla byť realitou až v prvom štvrťroku 2025. O niečo kratšie by mali procesy trvať v prípade novej výhybne Ružinov, kde sa predpokladá ukončenie prác v treťom štvrťroku 2024.

ZDROJ: bratislavskykraj.sk

Tags