CZ/SK verze

Vsetín se stal významným dopravním uzlem po evropském vzoru: Takové nádraží nemá ani krajský Zlín!

Vsetín se stal významným dopravním uzlem po evropském vzoru: Takové nádraží nemá ani krajský Zlín!
photo: Public Domain /Redakce RT
03 / 05 / 2024

Ve Vsetíně slavnostně otevřeli nový společný odbavovací terminál. V návaznosti na největší evropské trendy cestující mohou přestupovat mezi vlaky a autobusy v rámci jedné budovy. V okolí železnice nadále pokračuje i výstavba parkovacího domu.

Nově zrekonstruované nádraží ve Vsetíně následuje nejmodernější trendy osobní dopravy. Splňuje současné evropské standardy na tzv. intermodalitu, která cestujícím nabízí možnost kombinovat různé typy přepravy.

Ve Vsetíně tak vznikl dopravní terminál, v rámci kterého mohou cestující plynule přestupovat mezi vlaky a autobusy. Využít mohou i další občanskou vybavenost, jako obchody nebo lékárnu. To vše v rámci jedné budovy. Každý den díky tomu cestující ušetří desítky minut. Takový dopravní terminál nemá ani krajské město, Zlín. Vsetín jde naproti moderním řešením, která zkvalitňují život lidí. Navíc v oblasti přepravní efektivity se řadí po bok významných evropských dopravních uzlů.

Zatímco dopravní terminál je ode dneška v plném provozu, investiční aktivity kolem železniční stanice pokračují. „Město v současné době začíná mimo jiné s výstavbou nového autobusového nádraží, které bude umístěno bezprostředně u vlakového, a cestující díky tomu přestoupí z vlaku systémem hrana – hrana během několika minut suchou nohou do autobusu. Investice města do vybudování autobusového nádraží, infrastruktury kolem parkovacího domu výstavby části podchodu pod železnicí a zanádražního prostoru se celkově bude pohybovat ve výši téměř 280 milionů korun,“ doplnil starosta Čunek a pokračoval:

„V sousedství železniční stanice dále pokračuje výstavba parkovacího domu, kterou realizuje Správa železnic, Zlínský kraj se pak bude podílet na financování přestavby Nádražní ulice včetně okružní křižovatky ve výši téměř 20 miliónů korun, to znamená že celkové náklady města a kraje jsou 300 miliónů korun, celá akce včetně financování Správy železnic vyjde na zhruba 3 miliardy korun.“

Redakce RT / Public Domain

„Na nové vlakové nádraží jsme se intenzivně připravovali již od roku 2015. Ve spolupráci se soukromým investorem jsme vybudovali přilehlou nákupní zónu, která nyní tvoří s nádražím a vznikajícím autobusovým terminálem funkční celek, dodal.

Dosavadní nádražní budovu ve Vsetíně nahradil dvoupodlažní prosklený objekt dopravního terminálu, který nyní začíná sloužit cestujícím v železniční i autobusové dopravě.Vsetín je dalším příkladem, že se i v našich podmínkách daří propojovat různé druhy dopravy budováním společných terminálů. Zlepšování přestupních vazeb je jednou z cest ke kvalitnější veřejné dopravě, čímž se zvyšuje její atraktivita pro širokou veřejnost,“ okomentoval slavnostní otevření ministr dopravy Martin Kupka.

Jedním z hlavních cílů projektu byla náhrada stávajících nástupišť s úrovňovým přístupem přes koleje. Nová jsou dostatečně široká a zastřešená. „Cestující se díky jejich výšce dostanou pohodlně přímo do vlaku. Pro bezpečný příchod jsme vybudovali podchod s výtahy na jednotlivá nástupiště. Začíná už v obchodním domě Smetanka a prochází pod celým kolejištěm, aby propojil městské části na obou stranách stanice,“ popisuje některé přínosy rekonstrukce generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Práce zahrnovaly přestavbu celé stanice a také navazujícího úseku do zastávky Ústí u Vsetína. Z hlediska bezpečnosti bylo důležité zrušení přejezdu přímo ve stanici, auta už mohou využívat novou silnici a most přes říčku Rokytenku. Namísto dosavadního přechodu ve Štěpánské ulici vznikl podchod, který ústí do ulice U Křivačkárny.     

Zhotovitelem stavby s celkovými náklady přes 2,5 miliardy korun jsou společnosti OHLA ŽS, STRABAG Rail a AŽD. Většina prací je už hotová. Pokračuje výstavba parkovacího domu a autobusového nádraží.

Realizace stavby Rekonstrukce ŽST Vsetín je spolufinancována Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu je 114 908 997 eur. Míra podpory EU dosahuje 73,63 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 84 607 494 eur, tedy zhruba 2 129 936 673 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: Redakce RT; SŽ

Tags