CZ/SK verze

Práce na vysokorychlostní trati Moravská brána I se posouvají. Dokumentace bude hotová příští rok

Práce na vysokorychlostní trati Moravská brána I se posouvají. Dokumentace bude hotová příští rok
photo: Archiv/Práce na vysokorychlostní trati Moravská brána I se posouvají. Dokumentace bude hotová příští rok
13 / 04 / 2022

Úsek mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě projektuje společnost AFRY s dalšími mezinárodními dodavateli. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) by měla být hotova v příštím roce. Práce budou pravidelně projednávány se všemi partnery přípravy v regionu.

Zástupci Správy železnic společně s projektanty ze společnosti AFRY představili dosavadní stav prací na dokumentaci pro úsek VRT Moravská brána I. Prezentovali také přínosy vysokorychlostních tratí (VRT) pro region a způsob projednání záměru v dotčených obcích v kraji. Ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martin Švehlík považuje spolupráci se samosprávami za klíčovou: „S návštěvou obcí jsme začali ve výrazném předstihu, tedy v době, kdy byl k dispozici pouze základní návrh tratě ze studie proveditelnosti. Nyní postupujeme do další fáze, kdy můžeme diskutovat o konkrétních opatřeních na ochranu obyvatel nebo životního prostředí.“ Na podrobnější dokumentaci pro územní rozhodnutí pracuje Správa železnic s AFRY od počátku letošního roku.

VRT Moravská brána I je prvním úsekem, na kterém Správa železnic zvažuje využití moderních nástrojů k prezentaci prací veřejnosti, jako je například interaktivní 3D model analogický videohernímu světu. Videa vytvořená na základě této technologie mohou efektivně ilustrovat citlivé zasazení tratí do krajiny.

AFRY je mezinárodní společnost působící v oblasti projekčně-inženýrských služeb a architektury. Podle generálního ředitele společnosti pro ČR/SR Iva Šimka využívají projektanti zkušenosti ze zahraničí: „Máme znalosti z projektů rychlých spojení z Německa, Švýcarska a Skandinávie. Pro komunikaci s veřejností chceme využít inovativní a efektivní způsob přenosu informací mezi projektovým týmem, investorem i místními. Půjde o 3D zpracování tratě, GIS portál a transparentní a otevřenou diskuzi s veřejností.“ Investor i dodavatel také klade důraz na udržitelná technická řešení.

„Naším cílem je přinést do ČR to, co nabízíme jinde ve světě. Využíváme technologii založenou na videoherní platformě Unreal Engine, která umožňuje projektová data zobrazit zcela realisticky. Je to nástroj nové generace, který je v projektování infrastrukturních akcí v ČR průlomový. Na rozdíl od předdefinovaných ukázek prací formou vizualizací a animací vytváříme skutečné digitální dvojče celého úseku tratě o rozloze 200 km2,“ doplňuje možnosti 3D modelu Ivo Šimek, generální ředitel AFRY pro ČR/SR.

Zhruba 20kilometrový úsek VRT Moravská brána I je součástí nové vysokorychlostní tratě z Brna do Ostravy. Společně s VRT Moravská brána II tvoří funkční celek, který výrazně navýší kapacitu železniční dopravy v Olomouckém i Moravskoslezském kraji. Ta může být nabídnuta k provozu nákladní či regionální dopravy. Nové tratě ulehčí stávajícímu koridoru mezi Přerovem a Ostravou, který ve velké míře využívá například dálková osobní doprava. Nezanedbatelným benefitem je také zkrácení jízdních dob.

 

Zdroj: Správa železnic tiskové zprávy

Tags