CZ/SK verze

Po bitvě je každý generál. RegioJet ukazuje, jak šlo zabránit pardubické tragédii

Po bitvě je každý generál. RegioJet ukazuje, jak šlo zabránit pardubické tragédii
photo: Správa železnic/Public Domain/Nehoda u Pardubicích
21 / 06 / 2024

RegioJet zveřejnil video, které demonstruje, jak by funkční zabezpečovací systém mohl zabránit nehodě v Pardubicích. Test v Praze ukázal, že automatické zastavení vlaku při překročení rychlosti mohlo tragédii zabránit.

Společnost RegioJet zveřejnila video, které ukazuje důležitou roli národního vlakového zabezpečovače a jeho schopnost zabránit tragické nehodě vlaku v Pardubicích. Video předvádí, že  automatické zastavení vlaku mohlo  zabránit katastrofě, pokud by byl systém aktivní.

Test, který RegioJet provedl, byl zaznamenán na demonstračním videuilustrujícím totožnou situaci, jaká předcházela nehodě v Pardubicích, avšak s rozdílem, že zabezpečovací zařízení na trase v Praze, kde simulace probíhala, bylo funkční. Z videa je zřejmé, že zabezpečovací systém MIREL, který je standardně instalován ve všech elektrických lokomotivách společnosti RegioJet, automaticky a včas aktivoval zastavení vlaku, který překročil stanovenou rychlostní hranici 47 km/h, konstatuje tisková zpráva společnosti, kterou RAILTARGET dostal emailem. 

"Naproti tomu v Pardubicích naše souprava dosáhla rychlosti 59 km/h, než strojvedoucí zaznamenal chybu a zastavil vlak. Zastavení se odehrálo výrazně dál, než kdyby byl v provozu národní zabezpečovací systém, který by reagoval na překročení rychlosti 47 km/h a zastavil vlak dříve," konstatují dále zástupci společnosti. 

Podstatné jsou ale závěry analýzy, z kterých vyplývá,  že s aktivním vlakovým zabezpečovačem by vlak začal samočinně brzdit o 458 metrů dříve, než rychlobrzdu spustil sám strojvedoucí. Výsledkem by bylo zastavení vlaku přibližně o půl kilometru dříve. Oba vlaky by se nedostaly do společného kolizního bodu, protože by se vůbec nepotkaly. Vlak Regiojetu by zastavil, aniž by došlo k vjezdu na obsazenou kolej. K nehodě by nedošlo.

Své k tomu měl říci i Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet. „Cílem této demonstrace není popřít lidskou chybu našeho strojvedoucího, ale zdůraznit, že zabezpečovací zařízení jsou zde, aby kontrolovala lidské chyby. Národní zabezpečovač by v tomto případě svou funkci splnil a nehodě by zabránil,” upozornil. 

Je zřejmé, že pokud je na trati instalován národní zabezpečovač, v lokomotivách společnosti RegioJet se instalovaný systém MIREL v rychlosti nad 47 km/hod chová podobně jako budoucí evropský vlakový zabezpečovač ETCS. A to je zřejmě i jeden z důvodů, proč je Regiojet ve statistikách průjezdů na červenou hluboce pod průměrem České republiky. 

Výše zmíněný evropský vlakový zabezpečovač ETCS představuje ve srovnání s národním zabezpečovačem vyšší stupeň zabezpečení. Jeho spuštění je plánováno v České republice od 1. ledna 2025. Povinně strojvedoucího ohlídá ještě dříve, než by minul návěstidlo - vůbec mu totiž nedovolí kolem návěstidla projet. 

Statistiky odhalují, že k průjezdu na červenou dojde ročně 130 až 180 krát

Statistiky Drážní inspekce ukazují, že ročně dochází k nedovoleným jízdám za návěstidla zakazující jízdu (tzv. projetí na červenou) v rozmezí 130 až 180 případů. 

Konkrétně v roce 2021 bylo zaznamenáno celkem 173 takových incidentů, následující rok 2022 evidoval 183 případů a v roce 2023 došlo k 136 porušením. Oproti tomu společnost RegioJet  v roce 2021 nezaznamenala žádný průjezd na červenou, v roce 2022 došlo k jedinému případu, stejně tak v roce 2023. 

RegioJet vyzývá k další diskusi a revizi bezpečnostních technologií na železnici, aby byla zajištěna maximální možná ochrana cestujících a infrastruktury.

Demonstrační video ukazující automatické zastavení vlaku v kritické situaci, podobné té před nehodou v Pardubicích, s tím rozdílem, že ve videu je národní zabezpečovač v provozu.

 

Vizualizace situace, ze které je patrné, kde by vlak zastavil v případě nehody v Pardubicích, pokud by byl aktivní národní zabezpečovač, který by zamezil vjetí na nesprávnou kolej. RegioJet/ Public Domain

Zdroj: RegioJet

Tags