CZ/SK verze

Za podporu JVZ a stabilné spoplatnenie železničnej dopravnej cesty budeme bojovať aj bez Programového vyhlásenia, tvrdí Benka

Za podporu JVZ a stabilné spoplatnenie železničnej dopravnej cesty budeme bojovať aj bez Programového vyhlásenia, tvrdí Benka
photo: Paul Smith / Flickr/Patrik Benka
01 / 12 / 2023

Pre železničný magazín RAILTARGET exkluzívne odpovedal Patrik Benka, výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS). Tvrdí, že intermodálna doprava je dopravou budúcnosť, ale aj to, že jednotná cena za cestovný lístok by mala byť už len technická a prevádzková téma.

Prioritou Programového vyhlásenia vlády sú investície do intermodálu a infraštruktúry. Sú priority dobre nastavené?

Podľa môjho názoru áno. Intermodálna doprava je dopravou budúcnosti a v niektorých krajinách už aj súčasnosti, tak je logické ju rozvíjať. A ruka v ruke s tým musí aj infraštruktúra zodpovedať požiadavkám IMD, čo bohužiaľ na Slovensku nie je realitou. Takže investície do infraštruktúry berieme, ale infraštruktúry takej, ktorá bude slúžiť aj pre nákladnú dopravu a nie ako doteraz len pre osobnú.

Čo podľa vás chýba v programovom vyhlásení vlády?

PVV sa v týchto dňoch v politických a odborných kruhoch berie ako niečo čo by malo byť veľkolepé, záväzné pre rozvoj spoločensko-hospodárskeho života na Slovensku a bez neho by to tu hádam ani nefungovalo. Zložme si ružové okuliare, nie sme v Nemecku. Tam sa koaličná dohoda či PVV tvorí aj mesiace, dbá sa na každú čiarku a v prípade nejakých nejasností počas výkonu mandátu sa naozaj kontroluje a striktne dodržiava, sú v ňom uvedené konkrétne vykonateľné kroky a postupy a pomenovaná osobná zodpovednosť. Uzavriem to otázkou – a čo také sa stane, ak sa niečo z PVV (častokrát vágne a všeobecne pomenované) nesplní? Odpoviem tridsaťročnými skúsenosťami z fungovania samostatnej Slovenskej republiky – to čo vždy, čiže nič.

V rámci verejnej osobnej dopravy chce zabezpečiť integráciu verejnej dopravy tak, aby do roku 2026 mohli cestujúci využívať jeden cestovný lístok na všetky druhy dopravy. Je to dobrý nápad a je aj realizovateľný?

Tento nápad tu bol už minimálne pred desaťročím. Nechápem, že to je ešte stále politická téma. To by mala byť už len technická a prevádzková téma. Ako to zosieťovať ako vymyslieť cestovný doklad a ako deliť príjmy. To je všetko. Nápad je to každopádne dobrý (dovolím si trošku zabŕdnuť – slovo nápad mi evokuje niečo nové, teraz sa vyskytnuvšie, toto je naozaj stará téma) a prečo by nemal byť realizovateľný. Neobjavujeme Ameriku, konečne máme snahu túto tému dotiahnuť do konca. Ja síce zastupujem záujmy nákladnej dopravy, ale som aj cestujúci a sme v 21. storočí, tak to už konečne vyriešme.

Aký máte názor na intermodálnu dopravu na Slovensku? Je dobré ju rozvíjať?

Môj názor je, že aj vzhľadom na environmentálne vplyvy a nedostatok pracovnej sily je intermodálna, alebo špecifickejšie železničná nákladná odpoveďou na ekologickú a pracovnú silu šetriaci mód dopravy. Keďže bez jej podpory na úrovni štátu by nemohla byť konkurencieschopná, je samozrejme potrebné ju trvale rozvíjať. Možno stačí lej jeden príklad jej zmyslu z praxe – jeden vlak odvezie 40 kamiónov. Jeden rušňovodič zastúpi 40 vodičov...

V Programovom vyhlásení vlády sa nespomínajú jednotlivé vozňové zásielky JVZ a cena za železničnú cestu. Myslíte si, že tieto dva body sú dôležité? Je chyba, že ich vláda v programovom vyhlásení neuvádza?

Na margo toho čo som už povedal vyššie. Ak by PVV bolo záväzným dokumentom, tak jednoznačne sú to body, alebo témy, ktoré ako AROS akcentujeme dlhodobo a chýbajú nám v ňom. Ale my za podporu JVZ a stabilný a predvídateľný rámec spoplatnenia železničnej dopravnej cesty budeme bojovať ďalej aj bez PVV.

Nová vláda, ktorá vznikla po predčasných parlamentných voľbách predstavila Programové vyhlásenie vlády SR. Všetko o Programovom vyhlásení sa dozviete tu. Vláda Roberta Fica, chce v rámci svojich priorít predísť útlmu železničných stavieb z posledných 3 rokov. Prioritou vlády bude vytvoriť podmienky na modernizáciu, ale aj rekonštrukciu železničných tratí a koľají. Dôležitou súčasťou dobre nastaveného sektora, bude vybudovanie železničnej infraštruktúry.

V rámci intermodálnej dopravy chce dosiahnuť vyšší objem prepráv po železnici tak, aby sa odbremenila tá cestná. Tento segment dopravy bude môcť odľahčiť štátne a regionálne cesty a využiť príležitosti v rámci Európskej únie. Intermodálne opatrenia sa budú zameriavať na rozvoj technických zariadení infraštruktúry a na nakúp dopravných a prepravných prostriedkov.

V Programovom vyhlásení vlády sa nespomínajú jednotlivé vozňové zásielky JVZ. O tom, že je ich podpora nedostatočná sa zhodli dopravcovia aj odborníci. Rezort dopravy uviedol na začiatok roka, že odkladá podporu JVZ až na rok 2026. Situácia je na diaľniciach tak kritická, že by nová vláda Roberta Fica mala zvážiť jej podporu už v priebehu nasledujúceho roka. Tu zistíte viac.

Nie je spomenutá aj ďalšia dôležitá vec a tou je cena za železničnú cestu. Nákladným dopravcom hrozilo navýšenie poplatkov za železničnú dopravnú cestu, čo mohlo viesť ku kolapsu nákladnej železničnej dopravy. O cene za železničnú cestu sme viac písali tu.

Tags