CZ/SK verze

„Všetci dnes hovoríme o zelenej doprave, ale nepodporujeme ju,“ hovorí štátny tajomník Kmeť

„Všetci dnes hovoríme o zelenej doprave, ale nepodporujeme ju,“ hovorí štátny tajomník Kmeť
photo: Ministerstvo dopravy SR/„Všetci dnes hovoríme o zelenej doprave, ale nepodporujeme ju,“ hovorí štátny tajomník Kmeť
29 / 06 / 2023

Jaroslav Kmeť, štátny tajomník Ministerstva dopravy SR, poskytol exkluzívne pre RAILTARGET rozhovor o tom, akým smerom by sa mal uberať rozvoj železničnej dopravy. Je súčasný stav železníc len otázkou financií?

Po vykoľajení českého vlaku Pendolino poslali České dráhy Železniciam Slovenskej republiky list, v ktorom žiadali okamžitú opravu slovenských tratí. Následne železniční odborári poslali otvorený list prezidentke, v ktorom tiež kritizovali stav slovenských tratí. Pristupujete po týchto udalostiach v niečom na ministerstve inak? 

K uvedenému pristupujeme stále rovnako od začiatku nášho mandátu. Keď sme ministerstvo preberali, bola železničná infraštruktúra v určitom stave a  hneď na začiatku sme zistili, že v nevyhovujúcom. Najväčší problém bol s údržbou, ktorá sa dlhodobo odkladala. Nemôžeme však za to viniť len správcu infraštruktúry, keďže nedostával dostatok finančných prostriedkov na jej prevádzku. Nedostatok finančných prostriedkov znamená, že treba definovať priority, kde to málo čo dostanete, investujete. Aj preto sme spolu s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) vytvorili harmonogram výstavby železničnej infraštruktúry. Prioritou železničnej infraštruktúry sú TEN-T koridory a úseky tratí v najhoršom stave. Investície do infraštruktúry financujeme najmä z Európskych štrukturálnych fondov, z Plánu obnovy a odolnosti, z ktorého je na železnice alokovaných 600 miliónov eur, ale aj z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (odložená údržba), ktoré sa nám tri roky nedarilo získavať v potrebnej miere. 

V tomto roku sú prvýkrát rozpisy výdavkov na roky 2024-2026 dostatočné na to, aby železnice zabezpečili svoj chod, prevádzku, investície aj znižovanie pomyselného dlhu v oblasti odloženej údržby. O tomto sme informovali aj odborárov pri poslednom stretnutí za okrúhlym stolom, čo bola pre nich pozitívna a dôležitá informácia. 

Ako hodnotíte posledné stretnutie so železničnými odborármi za okrúhlym stolom? 

Som veľmi rád, že sa organizujú tieto stretnutia. Tým, že sa nám od posledného stretnutia podarilo dosiahnúť pokrok v mnohých oblastiach - napr. zverejnili sme Akčný plán opravy prechodných obmedzení na trati a odloženej údržby na rok 2023, vnímam naše posledné stretnutie určite pozitívne. Diskusia bola veľmi konštruktívna a zo stretnutia vyplynuli pre všetkých zúčastnených aj ďalšie úlohy. 

Ako sa vyvíjajú projekty, naplánované v strategickom dokumente Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry? 

Na tieto projekty sa snažíme čo najviac využiť cudzie zdroje, či už z Európskych štrukturálnych fondov, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, z Plánu obnovy, alebo Operačného programu Slovensko. Rozhodne sa snažíme čo najviac šetriť financie zo štátneho rozpočtu. Momentálne sa najviac sústreďujeme na čerpanie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pretože tieto prostriedky musia byť dočerpané do konca roka 2023. Jednotlivé projekty, ktoré sú financované z tohto programu, idú podľa plánu. Neočakávame v nich žiadny odklon od plánovanej skutočnosti. 

Aké máte očakávania od budúcej vlády? Mala by pokračovať v tom, čo ste rozbehli?

Infraštruktúra je základom pre rozvoj regiónov. Ak chceme aby sa regióny rozvíjali, musíme mať dobrú cestnú aj železničnú infraštruktúru. Všetci v dnešnej dobe hovoríme o zelenej doprave, avšak nepodporujeme ju a pritom musíme čeliť klimatickej zmene. Čiže očakávam menej sľubov, rečí a stratégií na papieri, a viac aktivít a skutkov. Dúfam, že žiadna vláda nebude meniť Harmonogram prípravy, pretože je v ňom zoznam priorít, ktoré sme si definovali so správcom infraštruktúry, ale aj s prepravcami a dopravcami a bol vytvorený na základe kritérií a dát a nie politických zadaní. Všetky tieto zmeny treba však robiť veľmi citlivo a štruktúrovane keďže grafikony, plány dopráv tovarov, stav infraštruktúry, jej modernizácie a opravy  medzi sebou úzko súvisia a ovplyvňujú sa navzájom.  

Aké nedostatky železníc treba riešiť prioritne? 

Jednoznačne stav infraštruktúry a roky odloženú údržbu. Nedá sa to však riešiť bez dostatku finančných prostriedkov a dlhodobého plánovania. Aj preto pripravujeme legislatívny zámer zákona, ktorý bude garantovať dlhodobé, transparentné a predvídateľné financovanie strategických podnikov v rezorte dopravy. 

Tags