CZ/SK verze

"Současné projekty se realizují a přinášejí ovoce. Nyní vidíme velký posun v logistickém sektoru, kdy se nákladní doprava přesouvá více na železnici," říká Marko Radovič

&quote;Současné projekty se realizují a přinášejí ovoce. Nyní vidíme velký posun v logistickém sektoru, kdy se nákladní doprava přesouvá více na železnici,&quote; říká Marko Radovič
photo: Redakce RAILTARGET/"Současné projekty se realizují a přinášejí ovoce. Nyní vidíme velký posun v logistickém sektoru, kdy se nákladní doprava přesouvá více na železnici," říká Marko Radovič
24 / 08 / 2023

Železniční průmysl v jihovýchodní Evropě zaznamenal v posledních dvou letech výrazné změny, kdy se přešlo od velkých infrastrukturních projektů k cílenějšímu přístupu k logistice a nákladní dopravě. V exkluzivním rozhovoru s Marko Radovičem, manažerem komunikace a projektů RCSEE/BSN na veletrhu SEE Mobility 2023, jsme se ponořili do tématu proměn železničního sektoru, dojmů z veletrhu a výzev a příležitostí na současném železničním trhu.

První společný rozhovor jsme absolvovali před dvěma lety na veletrhu SEE Mobility 2021. Jak se podle vás od té doby změnil železniční trh?

Před dvěma lety jsme hovořili o velkých infrastrukturních projektech, které se v tomto regionu realizují. A nyní se tyto projekty realizují a přinášejí ovoce. Nyní vidíme velký posun v logistickém sektoru, kdy se náklad přesouvá více na železnici, což přináší celý průmysl. To znamená, že se zlepšuje intermodální doprava. Pro leasingové společnosti kolejových vozidel se otevírá zcela nový trh. Železniční trh v tomto regionu je v tomto směru mnohem otevřenější. Jak jste mohli vidět v naší prezentaci při zahájení konference, v současné době probíhá mnoho projektů, které mají propojit tento region v jeho rámci, ale také jej napojit na širší evropskou a světovou dopravní síť. Tento region se stane velmi zajímavým uzlem železniční dopravy a nákladní dopravy a bude vyznačen na mapě Evropy. To je většinou směr, kterým se železniční sektor ubírá.

Jste také jedním z organizátorů tohoto veletrhu. Jak jste plánovali veletrh SEE Mobility 2023 po období pandemie COVID, které bylo pro železniční sektor opravdu těžké?

Je to vlastně čtvrtý veletrh SEE Mobility, takže máme určitou tradici a jsme uznávaní firmami, takže vědí, že sem mohou přijet a prezentovat svou práci v tomto regionu a navázat kontakty s dalšími potenciálními aktéry v tomto regionu. Když jsme tuto akci začali pořádat, vytvořili jsme motto Konektivita pro budoucnost, což, jak vidíme, všichni návštěvníci a vystavovatelé, kteří se zúčastnili, určitě splnili.

V letošním roce můžeme najít také nové sponzory, jako je Ermewa či Cargo Wagon. Jste rádi, že tito lídři na trhu nacházejí veletrh SEE Mobility, který chtějí sponzorovat?

Samozřejmě. Je to velmi potěšující, protože nám to ukazuje, že velmi důležití hráči vnímají tuto akci jako místo, kde je třeba být, jako vstupní bránu do regionu jihovýchodní Evropy a jako způsob, jak oslovit všechny důležité subjekty na tomto trhu a v tomto regionu. Zdůrazňuje to také, že nákladní doprava a přeprava nabývají v tomto regionu na významu. V této oblasti se otevírá mnoho příležitostí.

Co očekáváte od roku 2023 pro železniční sektor?

Začíná to být velmi zajímavé období. Jak jsem již řekl, máme velké infrastrukturní projekty, jejichž cílem je napojit tento region na širší evropské a světové sítě. Můžeme také hovořit o zavádění nových technologií. Hovoříme o digitálním automatickém spojování a dekarbonizaci. Tato důležitá témata se stávají zcela aktuálními a na trhu bude spousta příležitostí pro nové technologie, které zlevní, zefektivní a zabezpečí železniční dopravu.

Které další veletrhy plánujete letos navštívit?

Plánujeme navštívit veletrh TRAKO. Naši členové mají zájem jet na veletrh TRAKO jako vystavovatelé, což nám dává za pravdu, že dodavatelský železniční průmysl dozrál a může být pro evropské železnice důvěryhodným partnerem a poskytovat řešení, která jsou pro evropský trh přijatelná a zajímavá. Má to pro nás silné poselství. Je to pro nás jako klastr, který se pyšní inovacemi a zlepšováním v místním odvětví železničního zásobování, velmi potěšující.

RAILTARGET bude také součástí veletrhu TRAKO s naším vlastním rozhovorovým studeim. A co se týče veletrhu SEE Mobility 2025, můžeme očekávat, že budeme pozvaní?

Tento veletrh je čtvrtý, příští bude pátý. Každoročně se ho účastní všechny důležité subjekty v tomto regionu, jako jsou národní železnice, železniční operátoři, logistické společnosti a železniční dodavatelé. Pokud se chcete setkat s celým železničním průmyslem jihovýchodní Evropy na jednom místě, jste vítáni a zváni na veletrh SEE Mobility 2025.

Tags