CZ/SK verze

„Rozhodne s tým nesúhlasíme!“ povedal o návrhu ministerstva dopravy odborár Zaparanik

„Rozhodne s tým nesúhlasíme!“ povedal o návrhu ministerstva dopravy odborár Zaparanik
photo: RAILTARGET,archív/„Rozhodne s tým nesúhlasíme!“ povedal o návrhu ministerstva dopravy odborár Zaparanik
04 / 07 / 2023

Slovenské ministerstvo dopravy predložilo nový návrh, ktorý by podstatne navýšil poplatok za užívanie železničnej dopravnej cesty. Dopravné firmy na Slovensku by mali ročne zaplatiť o 7,5 milióna eur navyše. To je nárast o viac ako 33 percent. Pre redakciu RAILTARGET sa na túto tému exkluzívne vyjadril predseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ) František Zaparanik.

Ako sa k návrhu tejto novej stratégie staviate?

My sme tento materiál dostali do ruky 23.6. a doba na vyjadrenie bola iba do konca vnútrorezortného pripomienkového konania, ktoré končí 30.6. To považujem za dosť krátky čas, ale aj tak budeme reagovať.

Ako odborové združenie železničiarov vnímame snahu nastaviť nejakým spôsobom udržateľné podmienky poplatkov za dopravnú cestu, respektíve ich predvídateľnosť. Avšak na tento materiál, ktorý vytvorilo ministerstvo, sme zatiaľ nezaznamenali vôbec žiadne pozitívne ohlasy. A to ako od ZSSK CARGO, tak od akýchkoľvek iných súkromných dopravcov. Naozaj sa nejedná o dobré riešenie.

Súhlasíte teda s predloženým návrhom?

Rozhodne s tým nesúhlasíme! V návrhu je uvedené, že sa znižuje štátna pomoc z 22,5 na 15 miliónov eur. Chcú z tých 7,5 milióna, zjednodušene povedané, financovať odstraňovanie „úzkych miest“ železničnej infraštruktúry, čo teda naozaj nepokladáme za šťastné.

Nemyslím, že je ideálne znižovať tých 22,5 milióna o tretinu dole a z toho vylepšovať infraštruktúru. Takto by to byť nemalo. Štát si musí povedať, že momentálne by mal minimálne zostať status quo a z iných zdrojov, nie z tých istých, túto situáciu zlepšiť. Na to jednoducho štát musí nájsť peniaze. Nie týmto spôsobom znižovať prostriedky, ktoré dáva štát nákladným dopravcom a z toho riešiť infraštruktúru, ktorú zanedbáva už dlhodobo. Toto je podľa nás veľmi zlá cesta, ktorou sa vydalo ministerstvo ako predkladateľ materiálu.

Kedysi asi tak rok dozadu bola debata, v ktorej sa riešilo, že by sa tieto zdroje navýšili na 30 miliónov eur. A dnes ideme opačným smerom. Nedokážem si to vysvetliť. Ide sa aj proti všetkému, čo sa povedalo na tripartite. Nebudeme teda ani pripomienkovať jednotlivé detaily tohto návrhu, ale rovno túto stratégiu odmietneme ako celok. Zaujímalo by ma tiež, z čoho vychádzali, aké majú štatistické zdroje. Nemáme žiadne pozitívne signály od dopravcov, naopak. Od nikoho som nepočul súhlas.

Môže toto opatrenie viesť k znižovaniu platu v sektore alebo dokonca k prepúšťaniu?

Akonáhle sa objaví náznak, že by sa mohli znižovať platy v železničnom sektore, tak ľudia odídu sami. Železničný sektor má takú zamestnaneckú krízu, že do desiatich rokov odíde skoro polovica zamestnancov. Ja neviem, kde chcú pri týchto platoch hľadať zamestnancov, nieto ešte ak sa znížia. A to sú ľudia, ktorí odchádzajú do dôchodkov. Už teraz sú problémy s tým, že je obrovský nedostatok ľudí. Z 13,2 tisíc pracovníkov v Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) má okamžitý nárok na dôchodok 1400 ľudí! Ak odídu, tak to bude katastrofa.

Každý rok odchádza 300 až 500 ľudí. Je to tým, že sa mladí otočia a odídu, pretože dostávajú lepšie ponuky inde. Zariadili sme navyšovanie platov. Sotva nám to pokrylo infláciu a pokiaľ tu bude možnosť, že by sa na platy mohlo siahať, tak to sa rovno môžeme rozlúčiť so zamestnancami. Všetci odídu.

Ako sa staviate k tomu, že ak by tento návrh prešiel tak by sa železničným dopravcom od budúceho roka výrazne zdvihli poplatky za železničné cesty?

My to z nášho pohľadu pokladáme za nesprávne, pretože rozpočet aj nová zmluva v rámci železnice sú podpísané na 10 rokov dopredu. Každý rok sa tvorí iba čiastková zmluva, a aj v nej ide na odloženú údržbu veľká nula. Štát by mal najprv doplniť finančné prostriedky do tejto kapitoly v rámci zmluvy. A tým by sa mali odstraňovať spomínané úzke miesta. Ani sa nejedná o veľké projekty, ale údržbu dlhodobo zanedbanej infraštruktúry. ŽSR ako správca železničnej infraštruktúry dokáže minúť za rok možno 50 – 60 miliónov, viac nie. Keby nám teraz dali pol miliardy, my ich ani nevieme uplatniť – to by sme museli zastaviť celú dopravu.

Bolo by možné dodržať záväzok Európskej únie o obmedzení skleníkových plynov a prenesení časti nákladnej dopravy na železnice?

Ja nechápem, ako to s týmto prístupom chcú urobiť. Do roku 2030 by sa malo presunúť 30 % nákladnej dopravy na železnicu. Za tie roky, ktoré sú v dokumente uvedené sa tento stav vôbec nemení. Ako teda máme mať do roku 2050 50 % na železniciach? To sú také chiméry, o ktorých sa síce hovorí, ale nič sa pre to nerobí. Návrh neprekladá žiadny konkrétny krok, ktorý by priniesol riešenie a prilákal dopravcov zo zahraničia. Deje sa presný opak.

Ja chcem vidieť, kto k tomuto materiálu vytváral tabuľky, o ktoré sa návrh opiera. Pretože keď vezmeme do úvahy okolité štáty, tak situácia je veľmi zlá. Už teraz nás nákladní dopravcovia oblúkom obchádzajú.

Aký postup plánujete proti tomuto návrhu?

Naše pripomienky si uplatníme v medzirezortnom pripomienkovom konaní a dovtedy sa chceme detailne zoznámiť s návrhom. Plánujeme tiež hovoriť s odborníkmi a všetkými organizáciami, s ktorými spolupracujeme, a dohovoriť s nimi ďalšie postupy. Samozrejme budeme tiež komunikovať so správou infraštruktúry. Pretože takýmto spôsobom sa nedá riešiť nedostatok finančných zdrojov na údržbu a opravu.

Využijeme NPK a uvidíme koho, do toho budeme zaťahovať. Môžeme osloviť úradnícku vládu vrátane prezidentky, do toho nám 30. septembra po voľbách nastúpi nová vláda. Dohromady sa tu teraz schádza hromada vecí. Avšak je prázdninové obdobie tesne pred voľbami a úradníci to plánujú využiť, aby veľa vecí pretlačili. To je môj osobný názor.

Táto vláda by mala už len dovládnuť a po riadnych voľbách by sa takýchto vecí mala ujať nová vláda. Tá sa problému totiž bude môcť venovať ďalšie štyri roky. Ukončil by som to tým, že rozhodne nesúhlasíme s týmto postupom a nemáme žiadne pozitívne ohlasy od ľudí či spoločností, ktorých sa to týka. Budeme konať s ohľadom na to, že je to rozsiahly materiál a budeme ho chcieť detailne preskúmať. Napríklad z akých sa čerpalo podkladov, pretože to tam prirodzene uvedené nie je.

Tags