CZ/SK verze

Realizace a modernizace dopravní infrastruktury je podle MD ČR smysluplný cíl využití výnosů z emisních povolenek

Realizace a modernizace dopravní infrastruktury je podle MD ČR smysluplný cíl využití výnosů z emisních povolenek
photo: Ministerstvo dopravy/Realizace a modernizace dopravní infrastruktury je podle MD ČR smysluplný cíl využití výnosů z emisních povolenek
13 / 09 / 2023

Vzhledem k popularitě a aktuálnosti tématu využití výnosů z emisních povolenek se redakce RAILTARGET rozhodla oslovit také Ministerstvo dopravy ČR. Velká část vybraných zdrojů na emisních povolenkách šla především od dopravců. Ministerstvo souhlasí s postojem Hospodářské komory ČR, která navrhuje investovat peníze zpět do dopravy. Nicméně možností na ovlivnění plánu s financemi nemá ministerstvo mnoho. Dokud nebudou určena pravidla jejich využití není možné s financováním počítat.

Česká republika se stavěla zdrženlivě pro rozšíření emisních povolenek do dopravy a na bydlení. Nyní je rozhodnuto a od roku 2027 začne toto opatření platit jako součást green dealu. Jak a do jakých projektů hodláte výnosy z povolenek investovat? Zastáváte názor Hospodářské komory a jejího prezidenta Zdeňka Zajíčka, že výnosy by se měly vrátit zpět do dopravy, když jimi byla zatížena, aby se urychlila se její energetická modernizace?

Ano, realizace a modernizace dopravní infrastruktury nebo i pořízení kolejových vozidel se z pohledu rezortu dopravy jeví jako smysluplný cíl užití výnosů.

Jaké kroky je potřeba učinit v ČR, abychom mohli výnosy z povolenek využít?

Předně je třeba k tématu zmínit, že gestorem zákona o obchodování s emisními povolenkami je MŽP, které nese odpovědnost za správnost transpozice evropské směrnice, která reguluje možnosti s nakládáním s těmito výnosy. Dále je třeba vzít v úvahu, že existuje vícero druhů emisních povolenek a s výnosy z každých z nich může a je nakládáno jinak. Část výnosů musí naplnit Modernizační fond, část výnosů může být příjmem státního rozpočtu. Možnosti využití takto získaných finančních prostředků se také různí – na každou kategorii doléhá jiná povinnost výkaznictví stanovena Směrnicí.

Bude Váš resort usilovat o aktivní veřejnou debatu, jak povolenky nejlépe využít, a pokud ano, jakým způsobem chcete do diskuse zapojit dopravce a veřejnost, pro kterou je dostupná mobilita součástí každodenního života?

Z  našeho pohledu je třeba, aby bylo nejprve jednoznačně určeno jaký finanční objem z výnosů bude součástí státního rozpočtu a jaká pravidla jsou stanovena Směrnicí na jejich využití a zrovna tak, jaký podíl výnosů bude náležet Modernizačnímu fondu a jaká pravidla budou pro projekty, které budou předkládat své žádosti stanovena. Nejprve budou muset být určeny jasné parametry, které budou muset projekty splňovat a teprve následně, když bude zcela zřejmé jaké projekty parametry splňují (a lze předpokládat, že absorpční kapacita bude vyšší než objem výnosů) lze vést debatu, které projekty se finálně kvalifikují k financování.

Tags