CZ/SK verze

Projetá návěstidla? Kontrolujeme, zda strojvedoucí nepřekračují pracovní dobu, říká ředitel DÚ Kolář

Projetá návěstidla? Kontrolujeme, zda strojvedoucí nepřekračují pracovní dobu, říká ředitel DÚ Kolář
photo: Archiv/doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
07 / 07 / 2022

Redakce RAILTARGET přináší rozhovor s ředitelem Drážního úřadu, Jiřím Kolářem. Jaký je aktuální stav v rámci certifikací ECM a jak Drážní úřad řeší problém projetých návěstidel?

Velkým tématem pro dopravce v České republice je certifikace ECM, kterou nemusí mít jen dopravci nákladní, ale i osobní, respektive všechna vozidla, která se po dráze pohybují. Jaký je aktuální stav?

Máte pravdu v tom, že vstoupila v platnost tento měsíc i pro osobní dopravce, doposud to bylo pouze pro nákladní. V současné době všichni dopravci, kteří se pohybují po celostátních a regionálních drahách v pravidelné dopravě, jsou certifikováni a máme jich 81.

Existují nějaké výjimky z certifikace ECM?

Ano, existují dvě výjimky. Jedna je pro historická vozidla, to znamená, že společnosti, které provozují opravdu zaevidovaná historická vozidla pouze pro volnočasové aktivity nemusejí mít certifikaci ECM. Druhá, pro posun a vlečky, to znamená, že majitel vlečky nemusí mít na svá vozidla certifikaci ECM.

Dalším z těch velkých témat, která rezonují železničním prostorem, jsou licence strojvedoucích a jejich monitoring. Aplikují dopravci v tomto směru své povinnosti? Nebo jste již odhalili nějaké neshody a pochyby?

Monitoring, ve zkratce MLS, nám funguje již 3 roky ve zkušebním provozu. Pravdou je, že se nám ve zkušebním provozu přihlásili pouze velcí dopravci jako ČD nebo ČD Cargo, kteří tuto tehdy ne úplně povinnost ctili automaticky. Od 1. února je to povinnost pro všechny dopravce a ze začátku jsme se potýkali s technickými problémy vzhledem k nárůstu počtu evidovaných licencí, nicméně se nám je daří řešit a momentálně máme vychytané jak technické problémy, tak i omyly ze strany dopravců. Do podzimu letošního roku musíme pak fungování MLS vyhodnotit.

A momentálně diskutovaným problémem je problém projetých návěstidel. Jak tuto věc řeší Drážní úřad?

Drážní úřad k tomu přispívá tím, že veškerá projetá návěstidla evidujeme díky Drážní inspekci, která nám posílá zprávy o projetých návěstidlech a my pak přes monitoring licence strojvedoucího prověříme, zda při projetí návěstidla nepřekročil svoji pracovní dobu.

Další velké téma je ETCS. Tento zabezpečovací systém je velkou investicí jak ze strany infrastruktury, tak dopravců do bezpečnosti české železnice. Chtěla bych se zeptat, jak se na to dívá Drážní úřad?

Drážní úřad je přímým účastníkem tohoto procesu, protože schvalujeme jak vozidla, tak infrastrukturu. ETCS je velké téma pro celou Evropu a evropské státy k tomu přistupují různě, mají různé termíny. Je to zabezpečovací systém, který umožní strojvedoucímu cestovat po celé Evropě za jednotných technických podmínek a zabezpečení. Takže se jedná o skutečně velké téma a my jsme opravdu přímými účastníky tohoto procesu.

Moje poslední otázka směřuje k legislativě. Ráda bych se zeptala, jestli pro tento, popřípadě příští rok, se připravují nějaké další legislativní změny, které se týkají železnice jako takové?

Vzhledem k tomu, že jsme pouze připomínkovou organizací, tak tato otázka by měla být směřována spíše na náš nadřízený orgán, tedy Ministerstvo dopravy. Ale co vím, tak se připravují novelizace vyhlášky číslo 173, která je prováděcí vyhláškou zákona o drahách a čeká nás celoevropská diskuse ohledně TSI čili technických norem pro provoz v Evropě. Vím, že Evropská železniční agentura bude připravovat nová TSI, platná od příštího roku, takže nás, myslím, čeká horký podzim.

Tags