CZ/SK verze

„Pomáhame železniciam pri prechode z jedného štátu do druhého“ – exkluzívny rozhovor s Robertom Hopkinom

„Pomáhame železniciam pri prechode z jedného štátu do druhého“ – exkluzívny rozhovor s Robertom Hopkinom
photo: RAILTARGET/„Pomáhame železniciam pri prechode z jedného štátu do druhého“ – exkluzívny rozhovor s Robertom Hopkinom
12 / 07 / 2023

Robert Hopkin, vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a rastu a inovácií MSP v Birminghamskom centre pre výskum a vzdelávanie železníc poskytol exkluzívne pre RAILTARGET svoj pohľad na prácu inštitúcie, pričom zdôraznil ich angažovanosť v balkánskom regióne, ich inovácie v oblasti prediktívnej údržby železníc, a ich účasť na veľtrhu SEE Mobility. V rozhovore sa dozviete, ako toto centrum so sídlom v Spojenom kráľovstve formuje budúcnosť železničných systémov na celom svete.

Mohli by ste nám prosím predstaviť Váš inštitút? Čo je hlavným cieľom a náplňou Vašej práce?

Áno, ďakujem. Volám sa Robert Hopkin a som vedúcim oddelenia medzinárodnej spolupráce a rastu a inovácií MSP. Pracujem v Birminghamskom centre pre výskum a vzdelávanie železníc. Ide o samostatné centrum v rámci Birminghamskej univerzity v Spojenom kráľovstve. Spojené kráľovstvo má dlhú históriu železníc, ktoré, môžeme tvrdiť, vynašlo železničný systém takmer pred dvesto rokmi. Už 52 rokov pracujeme v oblasti železničného výskumu a približne 25 rokov, pokiaľ ide o železničné vzdelávanie, najmä naše magisterské programy, ktoré sú podľa nás jedinečné v Európe aj mimo nej, pretože vyučujú o železničných systémoch, inžinierstve a integrácii.

Ako by ste vo všeobecnosti zhodnotili spoluprácu medzi Vašim výskumným centrom a balkánskym regiónom?

Veľmi sa angažujeme v balkánskom regióne, pretože sme členmi Európskej iniciatívy železničných združení, ktorá má 15 medzipodnikových a inovačných združení, z ktorých jedným je železničné združenie juhovýchodnej Európy, RCSEE, tu v Srbsku. Takže je mi veľkým potešením byť tu znova. Toto je, myslím, už tretíkrát, čo sme boli na predstavení v priebehu rokov. Chceme mať partnerstvá a spoluprácu vo všetkých balkánskych regiónoch, nielen v Srbsku.

Aké sú novinky a inovácie, na ktorých vaše centrum práve pracuje?

Pracujeme v oblasti vzdialeného monitorovania stavu, správy údajov a vykazovania údajov. V skutočnosti sa snažíme pomôcť železničným systémom, aby boli schopné prediktívnej údržby, teda inými slovami, pomocou údajov vám povedať, keď niečo zlyhá. Takže namiesto toho, aby sme každých šesť mesiacov kontrolovali, či je všetko v poriadku alebo podobne, používame senzory a naše odborné znalosti v oblasti správy údajov, aby sme sa pokúsili predpovedať zlyhanie, a tak môžeme nájsť problém a opraviť ho skôr, ako k nemu dôjde.

Prečo ste si na predstavenie svojej práce vybrali opäť tento veľtrh  SEE Mobility?

Zjednodušene by sme povedali vzťahy s podnikmi v rámci regiónu, ale aj s ľuďmi. Sú veľmi úprimní, nápomocní a chcú s nami spolupracovať, najmä v oblastiach, kde máme možno vedúce postavenie, pokiaľ ide o vodíkové palivá a ako hovorím, prediktívnu údržbu. A jedna z vecí, ktoré sme schopní urobiť, je pomôcť železniciam prejsť z jedného štátu do druhého. Ak sa krajina alebo región snaží zlepšiť svoje železnice, radi si myslíme, že môžeme pomôcť. Iní môžu samozrejme pomôcť, ale my máme dlhú históriu práce v celej Európe a na všetkých ostatných obývaných kontinentoch.

Veľmi pekne ďakujem za Vaše odpovede.

Bolo mi veľkou cťou. Ďakujem za Vaše otázky.

Tags