CZ/SK verze

Policejní prezident exkluzivně: Čtvrtina trestných činů poškozování cizí věci je spáchána ve vlacích nebo v okolí železnice

Policejní prezident exkluzivně: Čtvrtina trestných činů poškozování cizí věci je spáchána ve vlacích nebo v okolí železnice
photo: Policie ČR/Tiskové materiály/Policejní prezident exkluzivně: Čtvrtina trestných činů poškozování cizí věci je spáchána ve vlacích nebo v okolí železnice. Jejich objasněnost se pohybuje mezi 20 až 25 %
20 / 03 / 2023

RAILTARGET přináší rozhovor s policejním prezidentem, Martinem Vondráškem. Ptali jsme se na aktuální bezpečnostní problémy na železnici i spolupráci mezi národním dopravcem a policií. Velkým problémem nadále zůstává poškozování vlaků i okolí železnice sprejery.

Jak aktuálně vidíte spolupráci s Českými drahami, kde do budoucna vidíte možnosti ji prohloubit?

Dlouhodobě hodnotím spolupráci s Českými drahami velmi dobře, protože to je mainstreamový dopravce a co víc je řízen státem, což znamená, že máme povinnost se mezi sebou domluvit a spolupracovat. Jelikož bezpečnostní ředitel ČD je bývalý policista, je to další důvod, proč se nám daří domluvit a standardně spolupracujeme v souvislosti s přepravou cestujících, kteří cestují na rizikové sportovní utkání, na rizikové kulturní akce, kde je podezření z ovlivnění alkoholem nebo drogami a hrozí poškozování majetku Českých drah a napadání jiných cestujících. Je to něco, co na operativní bázi běží řadu let, na podzim loňského roku jsme se sešli a tematicky jsme se zaměřili na tři oblasti. První je poškozování cizí věci formou sprejerství, jako například vlakových souprav a příslušenství železnice, druhou otázkou je délka dokumentování mimořádných událostí na železnicích typu dopravní nehoda nebo sebevražda a třetí je zvýhodněné cestování policistů a občanských zaměstnanců s tím, že to zvýhodněné cestování nebude doslovně „zadarmo“. V každé z oblastí jsme se domluvili na určitém posunu.

Zaměříme-li se na sprejerství, umíte říct v kolika případech lze objasnit kdo je pachatel případně zahájit procesy a řízení?

Poškozování cizí věci formou sprejerství je v našich statistikách zastoupeno relativně významně, protože z více než 180 tisíc trestných činů jejich loni bylo kolem 4670 a ze statistik vyplývá že zhruba čtvrtina ze všech těchto trestných činů je spáchána buď ve vlaku nebo v blízkosti železnic, proto je pro nás přirozeně středem zájmu, že chceme působit preventivně a být úspěšní při objasňování. Pamatuji si roky, kdy jsme byli schopni objasnit každý pátý trestný čin, vloni to byl každý čtvrtý trestný čin, čímž se objasněnost pohybuje mezi 20 až 25 %.

Na tiskové konferenci zaznělo, že policie nejčastěji zasahuje v situacích, kdy cestující nechce zaplatit jízdenku, nebo když je podnapilý nebo pod vlivem návykových látek. O kolik výjezdů za rok se jedná?

Nemáme statistiku výjezdů tohoto druhu, protože dost často jde o přestupková řízení, která se dají řešit i na místě, jak ale řekl předseda představenstva Českých drah, takových incidentů se děje přibližně 500 ročně.

Dojezd policie je relativně rychlou záležitostí, když však dojde ke komplikaci, prodlevě, kdy policejní zásah vyžaduje delší časový úsek a dojde při tom ke zpoždění vlaku, je možnost s daným pachatelem zahájit řízení, ve kterém by on měl refundovat zpoždění vlaků?

Právě i to zvýhodněné cestování je spojeno s tím, že policista mimo službu má povinnost provést služební úkon, v případě, že by byl ohrožen život a zdraví. Jako první by mělo dojít k tomu, že průvodce, pokud ví, že má ve vlaku policistu, který je mimo službu, poprosí ho o pomoc, když ho někdo napadne nebo mu nechce prokázat totožnost. Policista má podle situace několik možností, ale úkon musí provést, bez ohledu na to, zda sám, nebo si přivolá na pomoc nejbližší policejní hlídku. Nejčastěji se však situace řeší prokázáním příslušnosti k policii a výzvou k prokázání totožnosti, čímž není třeba nikoho dalšího volat. Je-li přece jen třeba hlídku zavolat, snaží se věc co nejrychleji vyřešit, aby nedošlo ke zpoždění, může omezit osobní svobodu pachatele a za určitých podmínek jej vyvést z vlaku. Také je třeba rozlišovat veřejnoprávní odpovědnost od soukromoprávní. Vznikne-li nějaký náklad Českým drahám v souvislosti se zpožděním, je to vztah soukromoprávní mezi ČD a přestupcem. Dojde-li k trestnému činu a pachatel je postaven před soud, v tzv. trestném činu. adhezním řízení se mohou ČD přihlásit k nároku na náhradu škody. Pro nás však není primární škoda, která vznikla ČD, ale protiprávní jednání, ať se jedná o správný delikt, nebo trestný čin, cílem je jednání co nejrychleji ukončit a vyvodit od pachatele odpovědnost.

Tags