CZ/SK verze

Kauza pozemků mezi ČD a SŽ? Jsem kritický k Evropské komisi, uvedl stínový ministr dopravy Kolovratník

Kauza pozemků mezi ČD a SŽ? Jsem kritický k Evropské komisi, uvedl stínový ministr dopravy Kolovratník
photo: Redakce RAILTARGET/Kauza pozemků mezi ČD a SŽ? Jsem kritický k Evropské komisi, uvedl stínový ministr dopravy Kolovratník
23 / 05 / 2023

Martin Kolovratník, poslanec Poslanecké sněmovny České republiky (ANO), poskytl redakci RAILTARGET rozhovor, ve kterém popsal závěry z Odborného setkání Železnice Pardubice, které pořádá již devět let. Kolovratník shrnul také body jednání Správní rady Správy železnic, zmínil zavedení technologie VRT v České republice nebo propojení univerzitního prostředí s konferencí v příštích letech.

 

Setkáváme se po skončení devátého ročníku železniční konference, která se koná pod Vaší taktovkou v Pardubicích. Jak hodnotíte letošní ročník, jeho obsazení, řečníky, a i přízeň diváků, kterých bylo v hledišti nad 300?

Já věřím, že jsme letos opět posunuli laťku o kousek výš. Asi tou zásadní změnou, kterou vidím, je nový start spolupráce s Akademickou obcí, v tomto případě konkrétně s dopravní fakultou Jana Pernera, která, shodou okolností, letos slaví 30. narozeniny. Z toho důvodu jsme se letos poprvé přesunuli do tohoto krásného sálu, který má kapacitu přes 300 lidí, a byl, řeknu, z 90 % naplněn. Nemohu předjímat, bude to o nějakém vyhodnocení, ale dá se tušit, že i další ročníky už se trvale usadí právě v prostorách Pardubické dopravní fakulty, takže v téhle spolupráci budeme pokračovat. To je jeden velký přínos, no a ten druhý zásadní veliký, tady pro region, je ohromná debata o vysokorychlostních tratích, kde se ukazuje jistá šance, že ta veliká zdejší aglomerace Pardubice, Hradec Králové a vlastně celé okolí, by se mohla do Prahy pomocí toho systému, tzv. VRT připojit poměrně o dost dříve, než bylo původně v plánu a tomu bych rád i osobně pomáhal.

Já bych ráda navázala na to, jak jste zmínil, že spolupracujete s Pardubickou univerzitou, která je vlastně takovou železniční Mekkou a pořád se diskutuje, že právě na železnici je nedostatek mladých lidí. Vidíte i v tom potenciál propojení, možnost diskuze, osvěty u studentů?

Tuhle věc bych úplně neměl hodnotit já. Mohu se k ní vyjádřit řekněme jako teoretik, jako politik, který to sleduje z povzdálí. Ti, kteří na tohle musí odpovědět jsou dva lidé, děkan fakulty, pan Libor Švadlenka a buď generální ředitel Správy železnic nebo, ještě lépe, jeho kolega, řekněme přímo pověřený, pan ředitel Jakub Bazgier, který je šéfem projektu VRT. Já jsem se jak pana Bazgiera, tak pana Švadlenky před chvílí ptal, jak to hodnotí a bez nadsázky mohu říct, že oba dva jsou totálně nadšení a že jsou spokojení. Možná k tomu přispěla i skutečnost, že Správa železnic konečně začala v terénu používat svůj tzv. VRT mobil. Takže mobilní prezentaci celého toho systému. Dnes probíhá prezentace tady v Pardubicích, předtím byl v pilotním režimu v Praze na jiné konferenci, tady byl dneska poprvé v ostrém režimu. Studenti si ho mohli prohlédnout a mohli osobně mluvit se svými teoreticky budoucími kolegy právě ze Správy železnic. My jsme tu měli nahlášeno zhruba 50 studentů. Nakonec nedorazili úplně všichni, ale bylo jich kolem 30. Mohu prozradit, že předběžně už jsme začali jednat také s dopravní fakultou pražské ČVUT, ale také třeba se střední dopravní školou tady v regionu v České Třebové, a díky tomu, že už dneska víme termín této konference, přesně za rok, tak chceme právě tu sílu, to propojení, naší konference, tedy praxe, s tím akademickým světem, nebo s těmi studenty propojit víc a víc a myslím, že za rok to už zvládneme rozšířit nebo zněkolikanásobit mnohem více. Možná by to mohl být takový malý veletrh pracovních příležitostí nebo uplatnění pro studenty.

Můžete prozradit datum konání příští konference?

Rád ho prozradím, bude to plus mínus deset dní po Velikonocích a prosím všechny diváky a čtenáře, aby si pevně zapsali do diáře čtvrtek 11. 4. 2024. Začínat budeme opět ve 12:00.

Já bych se ještě krátce vrátila k vysokorychlostním tratím, které byly jedním z těch stěžejních témat konference, velmi se diskutuje zapojení českých firem do realizace VRT, vidíte v tom ten potenciál, plánujete například nějaké kroky na podporu toho, aby české firmy mohly více zasáhnout do realizace?

Tohle je docela těžká otázka, protože na jednu stranu, jako patriot, ekonomický patriot, politik, bych mohl říct určitě a rád, se budu hlásit k podpoře českých firem. Na druhou stranu musím připomenout, že se pohybujeme na tzv. jednotném evropském trhu – single European market - ve všech oblastech, ve všech směrech a není možné diskriminovat firmy, nebo společnosti ze zahraničí, takže těžko se mi na to odpovídá. V obecné rovině platí, že české firmy, pokud se třeba právě spojí s českými školami, budou mít know-how, ale budou mít i dobré reference nebo zkušenosti z praxe, tak mohou být úspěšné. Lze uvést za Správu železnic, i Správní radu Správy železnic tomuto jdeme naproti, respektive už to realizujeme, dneska tu byla jedna z ukázek konverze napájecí soustavy české firmy EŽ. Jiný dobrý příklad je společnost Výhybkárna Prostějov, DT Výhybkárna, které Správa železnic umožňuje, aby své výhybky nejen testovala někde v továrně, ale aby je přímo vložila do naší sítě do našich tratí a mohla si zkoušet ten provoz. Takže už toto děláme a určitě Správa, aspoň pokud já budu mít šanci u toho být nadále, bude takto těm českým firmám vycházet naproti a připravovat to prostředí, aby pak v budoucích tendrech pak byly úspěšné.

Vy jste zmínil Správní radu Správy železnic, její jednání proběhlo dnes, můžete v krátkosti jenom shrnout hlavní body tohoto jednání?

My jsme dnes neměli žádný zásadní bod typu strategického rozhodnutí. Shodou okolností si vzpomínám, že přesně na tomto zasedání tady v Pardubicích, plus mínus, před rokem byl zřízen ten úsek, ta stavební správa VRT, která už dneska skvěle funguje. Dnes to tak nebylo, neměli jsme tu žádné zásadní rozhodnutí, ale body zasedání v debatě byly. Jsou to body, které nás poměrně trápí. Ilustračně uvedu dva, jedním je dlouhodobě neřešený a nedořešený převod pozemku majetku pod kolejemi, tedy ještě majetku ČD, který by se měl stát majetkem Správy železnic, a já za sebe vnímám velmi negativně, že druhá strana, České dráhy se stále ještě nevyjádřily, kolik přesně by za to chtěly, a jak by to mělo vypadat. Jsem kritický i k EU, Evropské komisi, že proces notifikace už trvá víc než rok a půl a my stále nemáme jasno. Druhý podobný problém, a vlastně se stejným partnerem, je tzv. převod nebo odkoupení části podniku. Je to problematika toho tzv. ČD Telematika, kde se předchozí vedení rozhodlo, že odkoupí celou tu část podniku. Bohužel opět čekáme na vyjádření Evropské komise, jestli to vůbec je možné, nebo není a opět i tato věc trvá skoro rok a půl, to vnímáme jako velký problém a dohodli jsme se na správní radě, že pokud to nebude do léta dořešeno, že v tom začneme být více aktivní a začneme navrhovat ministerstvu dopravy třeba i variantní kroky, jak jít nějakou jinou cestou.

Tags