CZ/SK verze

Jsme rádi, že má veřejnost o VRTmobil velký zájem, komentuje náměstek SŽ Švehlík

Jsme rádi, že má veřejnost o VRTmobil velký zájem, komentuje náměstek SŽ Švehlík
photo: Redakce RAILTARGET/Jsme rádi, že má veřejnost o VRTmobil velký zájem, komentuje náměstek SŽ Švehlík
12 / 09 / 2023

Redakce RAILTARGET představuje exkluzivní rozhovor s Martinem Švehlíkem, náměstkem pro rozvoj vysokorychlostních tratí (VRT) Správy železnic. Na ostravském Rail Business Days jsme se ho zeptali nejen na atmosféru veletrhu, ale také na VRTmobil či hlavní problematiky a témata, se kterými se VRT potýkají. „Studenti mohou zahájit svou kariéru zajímavou stáží u nás na VRT,“ okomentoval Švehlík probíhající workshopy, zaměřené na školy.

Setkáváme se v Ostravě na veletrhu Rail Business Days. Chtěla bych se Vás zeptat, jak prožíváte atmosféru veletrhu a jestli jste rád, že se tradice železničních veletrhů vrací do Ostravy?

Je to skvělá příležitost opět se tady setkat s příznivci železnice a ukázat náš VRTmobil, tedy mobilní prezentační zařízení. Jsme rádi, že tu zase po menší odmlce jsme, protože tu vždy byla dobrá atmosféra.

Zmínil jste VRTmobil, který slouží k tomu, aby si veřejnost mohla VRTky více a lépe představit a aby věděla, o čem VRTky jsou. Není žádným tajemstvím, že VRTmobil je od toho, aby navštěvoval různá města či obce. S jakými reakcemi se setkáváte od veřejnosti, jaké jsou jejich nejčastější dotazy a co veřejnost nejvíce zajímá?

Jsme rádi, že je o VRTmobil velký zájem. Vždy to kombinujeme s veřejným představením, která jsou většinou v různých Sokolovnách a je velkou příležitostí mít možnost být přímo tam, kde budeme stavět. Zájem je velký a právě v těchto lokalitách jsou dotazy na konkrétní technická řešení, takže jak daleko stavba bude, jak bude vysoko. Velkým tématem jsou aktuálně i protihluková opatření.

Zajímalo by nás, jaké jsou aktuální problematiky či témata, která v rámci VRT řešíte, například v rámci územního plánování?

Potkaly se nám zde právě dvě úrovně a to územní plánování, zásady územního rozvoje, strategický územní plán. Pak na místech, jako je například Praha, ladíme územní plán v již větším detailu, abychom podchytili to technické řešení. A pak zde na moravských stavbách dokončujeme předprojektovou dokumentaci, kde už jsme vlastně v tom velkém detailu. Velkým tématem je teď vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Na většinu síti máme již dokončené to strategické posouzení vlivu na životní prostředí a teď se vlastně rozjíždí opět detailní posouzení dopadu stavby na její okolí.

Je tam nějaký časový odhad, kdy by mělo dojít k finálnímu představení těchto dopadů?

My jsme podali první žádosti na Ministerstvo životního prostředí a intenzivně s ním řešíme podrobnosti této dokumentace. Předpokládám tedy, že první posudky vlivu na životní prostředí by měly být hotovy v příštím roce.

Před začátkem rozhovoru jsme mluvili o tom, že jsou VRTky takovým ideálním propojením napříč různými obory, takže je zde obrovská příležitost spolupracovat se školami a studenty. Můžete krátce komentovat jaké spolupráce již probíhají, případně jak mohou studenti kontaktovat Správu železnic a zapojit se?

Už několik let spolupracujeme s Vysokou školou dopravní v Praze, Stavební v Brně, ale letos jsme navázali spolupráci i s Plzní, která se zabývá elektrotechnickými obory, které jsou také velmi důležité. Nově máme iniciativu Zlínského kraje, kdy by hejtman kraje rád, aby se Zlínská univerzita také zapojila do přípravy VRT. Je zde tedy opravdu celá paleta nejen technických oborů, ale také elektrotechnika, sdělovací zařízení, což je opravdu velká příležitost. My jako Správa železnic máme celou řadu programů a workshopů pro studenty, přičemž jeden z nich bude i zde na RBD ve středu dopoledne. Je tedy možnost kontaktovat kolegy napřímo, dále personální oddělení a zahájit tak svou kariéru například při zajímavé stáži u nás na VRT.

Tags