CZ/SK verze

Dôležité je nielen investovať, ale aj smerovať financie na užitočné projekty, hovorí prezident AROS Biznár

Dôležité je nielen investovať, ale aj smerovať financie na užitočné projekty, hovorí prezident AROS Biznár
photo: hnonline.sk/Dôležité je nielen investovať, ale aj smerovať financie na užitočné projekty, hovorí prezident AROS Biznár
25 / 06 / 2023

Posledné stretnutie za okrúhlym stolom, organizované Odborovou asociáciou výpravcov a dispečerov (OAVD) a Federáciou strojvodcov Slovenskej republiky (FS SR), malo za cieľ zadefinovať udržateľnosť a určiť konkrétne kroky pre rozvoj a efektívne financovanie železničnej dopravy. Okrem železničných odborárov sa stretnutia zúčastnili predstavitelia a zástupcovia Ministerstva dopravy (MD) SR, Kancelárie prezidenta SR, Generálneho riaditeľstva (GR) Železníc SR (ŽSR), GR Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), GR ZSSK – Cargo a Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS). O tom, či stretnutie splnilo svoj účel, vyrozprával v exkluzívnom rozhovore pre RAILTARGET Ján Biznár, prezident Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS).

V marci poslali České dráhy otvorený list Železniciam Slovenskej republiky, v ktorom žiadali urýchlene riešiť zlý stav slovenských tratí po tom, ako sa im v Žiline vykoľajil vlak Pendolino. Následne slovenskí železniční odborári poslali otvorený list prezidentke, v ktorom poukazovali na kritický stav železníc. Evidujete po týchto udalostiach progres a vyšší záujem kompetentných orgánov o železnice? 

Musím uznať, že list Českých dráh pomohol dianiu napredovať. AROS sa postaral o jeho medializáciu, inak by sa situácia vôbec neriešila a zapadla by prachom. Zabral moment medzinárodnej hanby. Na posledné stretnutie za okrúhlym stolom prišli predstavitelia ŽSR aj ministerstvo dopravy s návrhmi, ako budú riešiť naše požiadavky. Preto môžem konštatovať, že sa veci pohli. 

Spomedzi všetkých nedostatkov, ktoré železnice majú, čo by sa podľa Vás malo riešiť prioritne? 

Prioritne určite treba riešiť najvyťaženejšie trate. Dnes máme približne 150 obmedzení na železničnej infraštruktúre. Železnice majú pred sebou veľa práce a nie všetky sú schopné okamžite opravovať, nemajú na to ani finančné ani výkonnostné kapacity. Pri spomenutom okrúhlom stole nám bol predstavený harmonogram prác na železničnej infraštruktúre, ktorý obsahuje približne 30 projektov, ktoré by mali byť do konca roka 2023 dokončené. Veľmi sa tešíme, že vďaka iniciatíve AROSu  nastal posun. Na druhej strane však máme obavu o ich realizáciu, pretože ako asociácia fungujeme už viac ako tri roky a počuli sme už veľa sľubov. Spokojní preto budeme, až keď všetky práce, ktoré sú na tento rok naplánované, budú hotové. Dôležité je nielen investovať, ale aj smerovať financie na užitočné projekty. 

Očakávate, že budúca vláda bude mať väčší záujem o riešenie stavu železníc, alebo bude situácia vyzerať tak ako doteraz? 

Všetko to bude závisieť od priorít vlády. Medzi priority by železnice nepochybne patriť mali. Aby fungovalo hospodárstvo, podpora dopravy aj samotných železníc je nevyhnutná. Nie je totiž účelné ďalej podporovať cestnú dopravu, ktorá je ekonomicky aj ekologicky náročnejšia ako železničná. Od budúcej vlády si preto sľubujeme veľa a dúfame, že bude vypracovaná dopravná politika štátu,  ktorá stanoví jasné kroky, kde sa majú robiť práce, odkiaľ zobrať financie na investície, prevádzku alebo údržbu. Železničná doprava má budúcnosť, čo môžeme vidieť aj v okolitých štátoch. Preto dúfame, že aj budúca vláda bude podporovať ekologickú železnicu. 

Splnilo posledné stretnutie za okrúhlym stolom Vaše očakávania? 

V zásade áno. Navýšili sa sumy prevádzkovej dotácie pre Železnice Slovenskej republiky. Odznel prísľub prípravy zákona na financovanie dopravnej infraštruktúry. Ak bude splnený harmonogram prác na železničnej infraštruktúre, potom budeme môcť konštatovať, že naše aktivity splnili účel. 

Tags