CZ/SK verze

Chovanec k novému návrhu MD SR: „U niektorých dopravcov dôjde k prepúšťaniu, znižovaniu miezd a celkovo poklesne doprava na Slovensku“

Chovanec k novému návrhu MD SR: „U niektorých dopravcov dôjde k prepúšťaniu, znižovaniu miezd a celkovo poklesne doprava na Slovensku“
photo: xslovensko.cz/Chovanec k novému návrhu MD SR: „U niektorých dopravcov dôjde k prepúšťaniu, znižovaniu miezd a celkovo poklesne doprava na Slovensku“
08 / 07 / 2023

Návrh ministerstva dopravy, cieľom ktorého je znížiť podporu železničným dopravcom o 7,5 milióna eur, teda tretinu celkovej sumy, sa dočkal veľkej odozvy. Pre redakciu RAILTARGET svoj názor vyjadril aj prezident Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) Jozef Chovanec. Kroky proti opatreniu sa podľa neho budú podnikať jednotne, pretože s ním nesúhlasí žiadna z organizácií, ktorých sa návrh týka.

Ako sa staviate k návrhu ministerstva dopravy, podľa ktorého by sa mali znižovať financie alokované pre železničných dopravcov z 22,5 milióna eur na 15 miliónov eur, teda o 7,5 milióna nadol?

Vieme, že návrh existuje a v piatok sa v reakcii na neho podávala pozvánka na mimoriadne zvolanie tripartity. Rozhodne nám tento plán nepripadá v poriadku, ale dôležité určite bude stretnúť sa so všetkými partnermi a prebrať situáciu.

Čo sa týka ďalšieho postupu, tak momentálne sme oslovili generálneho riaditeľa sekcie dopravy na ministerstve. Ďalej by mala byť zvolaná tripartita. To je prvý krok a ďalšie sa budú dohadovať až na stretnutí. Rozhodne by sme chceli budúce akcie podnikať jednotne, pretože nesúhlasí nikto.

Aký si myslíte, že by toto opatrenie mohlo mať vplyv na slovenskú nákladnú železničnú dopravu? Mohlo by dôjsť až k presunutiu veľkej časti prepravy do Poľska alebo Maďarska?

To sa deje už teraz. Konkurencieschopnosť slovenskej železničnej dopravy závisí predovšetkým na kvalite ciest a poplatkoch za ňu. Tým, že máme železničnú infraštruktúru v takom stave, v akom je, sa to pravdepodobne bude diať aj naďalej. Zvýšenie poplatkov a obmedzenie zliav tomu však rozhodne nepomôže.

Mohlo by to mať aj vplyv na konkurencieschopnosť spoločností. Pretože všetko záleží na dohodách s partnermi. Ak sa im zdražia náklady, mohlo by to mať výrazné dopady na akékoľvek ďalšie zmluvy.

Mohol by tento návrh ovplyvniť aj mzdy? Mohlo by dôjsť až k prepúšťaniu?

Áno, aj k prepúšťaniu. Dopravné zahraničné firmy, ktoré často prevážajú na slovenských železniciach sa všetky presunuli k ŽSR. Logicky by teda ich odliv priniesol aj zánik niektorých pracovných miest a s tým aj znižovanie stavov. Mohli by klesať aj mzdy.

Ono je to väčšinou o rušňovodičoch, ktorých je dlhodobo nedostatok. Rušňovodič je veľmi špecifická funkcia, na ktorú môžete urobiť rozdielové skúšky aj v Čechách alebo Maďarsku a Poľsku. Ale môže sa stať aj tá zlá varianta. Dôjde k prepúšťaniu u niektorých dopravcov, znižovanie miezd a celkovo poklesne doprava na Slovensku.

Boli plánované investície do nových lokomotív a vagónov, a to aj v rámci cieľa zelenšej dopravy. Mohol by tento plán tieto investície ovplyvniť?

Ak by sa zvyšovali náklady a nezostali peniaze na investície, tak určite áno. Bude to priamy dôsledok tohto návrhu. Je to bez diskusie. Môžete investovať len toľko peňazí, koľko ich máte. Keď prostriedky pôjdu na poplatky za dopravné cesty, tak nezostane veľa zdrojov na investície. Záleží to na nastavení spoločností, ale myslím si, že s väčšinou investičných príležitostí bude nutné sa rozlúčiť vrátane obnovy vozového parku.

Tags