CZ/SK verze

Chci věřit, že pokles projetých návěstidel byl způsoben i naším tlakem na strojvedoucí. Můžeme jim za to odebrat licenci, říká ředitel Drážního úřadu Kolář

Chci věřit, že pokles projetých návěstidel byl způsoben i naším tlakem na strojvedoucí. Můžeme jim za to odebrat licenci, říká ředitel Drážního úřadu Kolář
photo: Redakce RAILTARGET/Jiří Kolář
08 / 02 / 2024

RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s ředitelem Drážního úřadu, Jiřím Kolářem. Ptali jsme se například na ETCS, nehody na českých železničních tratích, nebo na monitoring licencí strojvedoucích. Jakým výzvám bude česká železnice čelit v tomto roce?

 

Pane řediteli setkáváme se prakticky na začátku roku 2024. Ráda bych se Vás zeptala, jaký byl uplynulý rok pro železnici a jaký bude ten současný.

Já si myslím, že pro železnici byl úspěšný z hlediska naší sledované bezpečnosti. Tento rok byl daleko lepší, něž rok 2022. Hodnotím to tedy velmi pozitivně.

Jsou nějaké mety, které nás čekají v tomto roce nebo určitá očekávání, které rok 2024 přinese pro železnici?

Jsou avizované velké nákupy vozidel, takže předpokládám, že jak České dráhy, tak ostatní dopravci budou používat novější a novější vozidla. To znamená, že čekáme i příliv cestujících, takže jenom pozitiva.

Jaké změny čekají Drážní úřad v tomto roce v souvislosti s přesunem kompetencí vyplývajících z novely stavebního zákona na Dopravní a energetický úřad?

Pravdou je, že od prvního ledna vzniklo DESU, jak jste říkala. My jsme jako úřad ztratili statut speciálního stavebního úřadu pro železnici. Na Drážním úřadu vznikla nová sekce – sekce provozní, která se bude daleko více věnovat kontrolní činnosti a bude dělat daleko více státních dozorů. Budeme se věnovat cestujícím a samozřejmě přejezdům a těmto dalším tématům.

Velkým tématem je v současnosti ETCS, které má ve výhradním provozu fungovat od roku 2025. Je podle vás tento termín realistický a jak se na problematiku zavádění ETCS dívá Drážní úřad?

V loňském roce jsme iniciovali vznik pracovní skupiny. Jsou tam dopravci, jsou tam dodavatelé tohoto systému, jsou tam provozovatelé dráhy. To znamená, že každý měsíc organizujeme setkání těchto odborníků. Za mě je to realistické a stihnutelné. Bude záležet na Správě železnic, aby tratě byly vybaveny tímto systémem a samozřejmě bude záležet na dopravcích, aby měli vybaveny i příslušné lokomotivy. Takže já to vidím pozitivně.  Vlakový zabezpečovač evropského systému je důležitý. Je to další velký prvek bezpečnosti a věřím, že pokud se budeme všichni snažit, tak se to stihne.

Ráda bych se zeptala i na monitoring licencí strojvedoucích, tzv. MLS. Kolik zjištění jste za poslední rok například realizovali v rámci tohoto projektu?

Musím přiznat, že MLS hodnotím jako velmi úspěšný projekt. Myslím si, že se dopravci a strojvedoucí kteří nám švindlovali zarazili. Evidujeme pouhé jednotky překročení doby jízdy. Není to nic fatálního, ale je dobré, že tento systém funguje. V současné době pracujeme na analýze a chceme ten systém ještě vylepšit.

V loňském roce došlo k poklesu počtu projetých návěstidel a lehkému poklesu nehod na přejezdech. Čím je tento pokles ovlivněn, podniká v tomto ohledu Drážní úřad nějaké preventivní kroky nebo opatření?

Chci věřit, že pokles projetých návěstidel byl způsoben i naším tlakem na strojvedoucí, aby si opravdu dávali pozor, když jsou v práci a řídí lokomotivu. Z hlediska zákona máme možnost trestat odebráním licence přitom když strojvedoucí dvakrát za rok projede návěstidlo. Využili jsme to zatím v několika případech. Tak chci věřit, že i tento Damoklův meč nad strojvedoucími trošku zvýšil pozornost.

S tou bezpečností provozu na železnici samozřejmě souvisí i simulátory pro strojvedoucí. České dráhy mají v tuto chvíli tři. ČD Cargo si nově pořídilo svůj vlastní simulátor, který plánuje v brzké době zprovoznit. Kvitujete z pozice ředitele Drážního úřadu, že čeští dopravci neberou tu bezpečnost na lehkou váhu a že se opravdu snaží své strojvedoucí připravit na krizové okamžiky, které mohou nastat třeba i touto cestou?

My tuto iniciativu vítáme. Projekt simulátorů byl původně projekt „státu“, nicméně se opravdu nenašly finanční prostředky, takže vítáme jakoukoliv aktivitu drah. Dokonce vím, že i Metrans si bude pořizovat simulátor a až jich bude dostatek, tak bychom rádi certifikovali střediska simulátorů a zavedli určitou povinnost strojvedoucích se účastnit výcviků na daných simulátorech. Zatím jich bohužel není takový dostatek, abychom to mohli nařídit.

Jaký je aktuálně zájem o zkoušky strojvedoucích?

Zájem o zkoušky strojvedoucích je trvalý, nicméně malý. Ročně vydáme kolem 400 licencí, ale odcházejí nám silné ročníky do důchodu. To znamená, že česká železnice nebo čeští železniční dopravci by potřebovali o několik stovek licencí a strojvedoucích víc. Co je opravdu zajímavé je, že už evidujeme kolem stovky žen jako strojvedoucích.

Jak se proti tomuto trendu dá bojovat?

Pamatuji, ze svého mládí, že byly střední školy, kde se přímo ti strojvedoucí vychovávali. To už v dnešní době není. Samozřejmě aktivita jednotlivých dopravců nalákat mladé lidi na toto povolání hraje také velikou roli.

Ráda bych zmínila ještě bezpečnostní kampaň BudesNamChybet.cz, které se Drážní úřad jako jeden z garantů účastní. V čem vidíte hlavní přínos této kampaně?

Tak ta kampaň má dva směry, jsou to přejezdy a je to tzv. ochranné pásmo dráhy, kde se opravdu nesmí pohybovat cestující. Rozhodně v tom vidím přínos. Měli bychom upozornit a varovat, že vlak mnohdy není slyšet. Dneska módní sluchátka u teenagerů – neslyší vlak, vlak přijede a srazí skupinu lidí. Myslím si, že ta kampaň i když je mnohdy trošku drsnější, tak by měla všechny upozornit na to, že je opravdu nebezpečné pohybovat se v kolejišti.

Tags