CZ/SK verze

Bezpečná preprava cestujúcich pre nás bude vždy prioritou, hovorí prezident OAVD Chovanec

Bezpečná preprava cestujúcich pre nás bude vždy prioritou, hovorí prezident OAVD Chovanec
photo: RAILTARGET/Bezpečná preprava cestujúcich pre nás bude vždy prioritou, hovorí prezident OAVD Chovanec
27 / 06 / 2023

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD), spolu s Federáciou strojvodcov Slovenskej republiky (FS SR) zvolala posledné stretnutie za okrúhlym stolom. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia a zástupcovia Ministerstva dopravy (MD) SR, Kancelárie prezidenta SR, Generálneho riaditeľstva (GR) Železníc SR (ŽSR), GR Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), GR ZSSK – Cargo a Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS). Jozef Chovanec, prezident OAVD poskytol exkluzívne pre RAILTARGET rozhovor. Zlepšil sa s odstupom času postoj kompetentných orgánov k železniciam?

V marci poslali České dráhy otvorený list Železniciam Slovenskej republiky, v ktorom žiadali urýchlene riešiť zlý stav slovenských tratí po tom, ako sa im v Žiline vykoľajil vlak Pendolino. Následne ste aj Vy v mene železničných odborárov poslali otvorený list prezidentke, v ktorom  ste poukazovali na kritický stav železníc. Evidujete po týchto udalostiach progres a vyšší záujem kompetentných orgánov o železnice? 

Minimálne dve veci sa zmenili. ŽSR dostali peniaze na celý rok, približne v tej dobe, keď ich požadovali. Druhou vecou je zverejnenie akčného plánu opráv, ktoré majú železnice tento rok vykonať, aby opravili najhoršie úseky, ktoré ohrozujú bezpečnosť železničnej dopravy. 

Spomedzi všetkých nedostatkov, ktoré železnice majú, čo by sa podľa Vás malo riešiť prioritne?

Prioritou bola, je a vždy bude bezpečný prevoz cestujúcich a tovaru. Nedá sa vymedziť jeden najväčší problém. V každej jednej situácii treba hľadieť na to, aby sa zabezpečila bezpečná preprava cestujúcich. 

Ako hodnotíte postoj ministerstva dopravy k železniciam? Myslíte, že vyvíjajú dostatočnú iniciatívu na zlepšenie stavu železníc?

V poslednej dobe jednoznačne áno. Nie všetko sa odvíja od ministerstva. Niektoré návrhy, ktoré ministerstvo dopravy predložilo neprešli cez ministerstvo financií alebo Útvar hodnoty za peniaze. Napriek tomu, že nie všetko dokáže ministerstvo dopravy ovplyvniť, ich práca sa zlepšuje. Aj keď minister a štátny tajomník majú záujem veci riešiť, je to z veľkej časti hlavne o financiách, najmä pri veľkých projektoch. Za 30 rokov sa zanedbalo veľmi veľa vecí, ktoré treba prinavrátiť do stavu, v akom boli kedysi. 

Očakávate, že budúca vláda bude mať väčší záujem o riešenie stavu železníc, alebo bude situácia vyzerať tak ako doteraz?

Všetko to bude závisieť od toho, kto vo vláde bude. Z našej strany sme vynaložili nemalé úsilie. Dostali sme za rokovací stôl kompetentných ľudí, ktorí aj za ním mali sedieť. V našej práci pokračujeme ďalej. Budeme komunikovať s novou vládou aj novým vedením ministerstva, ktorým budeme ukazovať, že ak prestaneme do železnice dávať peniaze, prestane fungovať. Železnica je príliš dôležitý a nosný prvok dopravy na to, aby sme ho nechali padnúť.  

Splnilo posledné stretnutie za okrúhlym stolom Vaše očakávania? Ste spokojný s jeho závermi?

Jednoznačne áno. Riešili sme východiská k novému štátnemu rozpočtu, ktoré sú na najbližšie tri roky priaznivejšie než v minulosti, pretože sa navýšili finančné prostriedky. Od 1.1. budúceho roku by železnice mali vedieť, aký balík peňazí im bude pridelený. Tiež sa plánuje legislatíva, na základe ktorej by sa železnice mali jasne dlhodobo financovať na niekoľko rokov dopredu. Zverejnený bol akčný plán, odznelo akým spôsobom sa budú odstraňovať najväčšie problémy. Nepôjde to zo dňa na deň, koľajnica ani výhybka sa tak rýchlo vyrobiť nedajú. 

Tags