CZ/SK verze

Srážka vlaků v Kdyni, známe příčinu!

Srážka vlaků v Kdyni, známe příčinu!
photo: Drážní inspekce/Nehoda v Kdyni
07 / 12 / 2021

Drážní inspekce dokončila vyšetřování loňské vlakové nehody v Kdyni. V září minulého roku vjel nákladní vlak ČD Cargo do vlakové cesty pro služební vlak 810 Českých drah, se kterým se následně srazil a vykolejil. Celkem bylo zraněno 19 osob. Celková škoda byla odhadnuta na 4 750 000 Kč. Po více než roce bylo dokončeno vyšetřování nehody. Drážní inspekce jako hlavní příčinu nehody uvádí chyby strojvedoucího, který zvolil nesprávný postup brždění. Velkou roli hrála také vysoká rychlost jedoucího vlaku a zarostlá trať.

Ze závěrečné zprávy Drážní inspekce vyplývá, že strojvedoucí nepoužil pískovací zařízení a celkově nezvládl obsluhu brzdového zařízení. Sám strojvedoucí byl při srážce těžce raněn, které mají trvalé následky. Nyní mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Vyšetřování vysvětluje, že došlo k zablokování otáčení kol v důsledku použití přímočinné brzdy strojvedoucím vlaku os 17544. Za následek to mělo 301 metrů dlouhou jízdu smykem, během které nedošlo k odvalování kol ani pískovcového zařízení. Strojvedoucí navíc utáhl ruční brzdu, čímž zcela znemožnil odbrzdění vlaku ve smyku. Jako doprovodný faktor je také uváděno překročení nejvyšší dovolené rychlosti při vjezdu do stanice o 20 km/h a také špatný stav tratě.

„Došlo ke snížení součinitele adhezního tření potřebného pro rozjezd nebo zastavení vlaků nánosem rozježděných zbytků nežádoucí vegetace na temenech hlav obou kolejnicových pásů, při spolupůsobení atmosférické vlhkosti, zapříčiněné jejím včasným neošetřením,“ uvádí zpráva.

Zpráva následovně uvádí bezpečností doporučení. V první řade navrhuje úpravu ovládání stávajících pískovacích zařízení tak aby se aktivovali automaticky s rychločinným bržděním. V druhé řadě bylo doporučeno řešit změnu postupů při ošetřován vegetace v kolejištích.

 

 

Tags