CZ/SK verze

Nová tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš se dočkala slavnostního otevření

Nová tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš se dočkala slavnostního otevření
photo: Dopravní podnik hlavního města Prahy, DPP/Nová tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš se dočkala slavnostního otevření
29 / 05 / 2023

Dopravní podnik hl. m. Prahy v pátek 26. května 2023 slavnostně otevřel nový úsek tramvajové tratě Sídliště Modřany – Libuš. Pravidelný provoz bude zahájen od soboty 27. května 2023. Jaká byla cesta k výstavbě tramvajové tratě a jaká je výsledná podoba se dozvíte níže.

V oblasti Lhotky, Libuše, Kamýku a Modřan vyrostla od 70. let 20. století poměrně rozsáhlá sídlištní zástavba, dopravně obsluhovaná převážně autobusovými spoji vedenými ke stanici metra C – Kačerov. Po výstavbě Barrandovského mostu a metra B v roce 1985 přibylo pro Lhotku a Modřany také autobusové spojení ke Smíchovskému nádraží.

Pro sídliště Modřany byla v roce 1995 zprovozněna tramvajová trať jejím prodloužením z Nádraží Braník. Tato stavba jednoznačně ukázala, že pro cestující je přímá tramvajová linka až do centra města lukrativní a intenzivně využívanou nabídkou. Již při výstavbě tratě do Modřan se uvažovalo o jejím následném prodloužení o cca 1,5 kilometru do Libuše k obsluze bytových domů nacházejících se u jižního konce Novodvorské ulice, čímž by se vytvořila alternativní směrová nabídka MHD. Tato stavba, jejíž dokončení bylo původně plánováno na rok 1996, byla nakonec na více než čtvrtstoletí odložena. Důvodem odkladu byly investiční priority Prahy a záměr koordinovat výstavbu této tratě s novou trasou metra D. Díky provoznímu úspěchu tramvají v Modřanech a podnětům ze strany městské části Praha – Libuš byl v roce 2015 obnoven záměr výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše v předstihu před výstavbou metra D. Pravomocné územní rozhodnutí stavba získala v červenci 2017, zhruba o tři a půl roku na to i pravomocné stavební povolení. Dva měsíce poté, v dubnu 2021 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, se kterým uzavřel smlouvu v prosinci 2021 a 1. dubna 2022 zahájil samotnou výstavbu. Trať byla dokončena a uvedena do zkušebního provozu 26.května 2023, zahájení pravidelného provozu pak od 27. května 2023.

Popis nové tramvajové tratě Sídliště Modřany – Libuš

Nová dvoukolejná tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš je prodloužením tratě ze stávajícího obratiště Sídliště Modřany podél ulice Generála Šišky a následně Novodvorskou ulicí do zastávky Libuš, kde je ukončena dočasnou úvratí. Smyčka Sídliště Modřany byla k tomuto účelu připravena již v roce 1995 při její výstavbě. V ulici Generála Šišky je trať se třemi páry zastávek vedena na samostatném tramvajovém tělese jižně od komunikace, tj. odděleně od automobilové dopravy. V tomto úseku se jedná typově o tramvajovou trať na pražcích ve štěrkovém loži s otevřeným svrškem, pouze v místech přejezdů a přechodů nebo v prostorech zastávek je použit dlážděný nebo živičný zpevněný kryt. Podélný sklon tratě je nejvíce 46,73 ‰, a to hned na začátku ve stoupání ze smyčky Sídliště Modřany k zastávce Hasičská stanice Modřany.

První zastávkou ve směru do Libuše je Hasičská stanice Modřany (původně v projektové dokumentaci pracovně nazývaná Modřanský vodojem), která je umístěna naproti stejnojmenné hasičské stanici. Následující zastávkou je Observatoř Libuš, která je situována naproti příjezdové komunikaci k areálu Českého hydrometeorologického ústavu. Třetí zastávka Sídliště Libuš je umístěna mezi ulicemi Generála Šišky a Brunelovou, zhruba naproti Papírníkově ulici a zhruba sto metrů před křižovatkou ulic Generála Šišky, Meteorologické a Novodvorské. Zatímco samotná komunikace v ulici Generála Šišky se výstavbou tramvajové tratě až do těchto míst nemění, prostor u zastávky Sídliště Libuš doznal výraznějších změn. Nástupiště nové zastávky ve směru do centra je vybudováno tak, aby sloužilo pro společné odbavení tramvajových i autobusových spojů.

 

Následuje křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická, která je v rámci stavby tramvajové tratě přestavěna z původní okružní na novou světelně řízenou. Tramvajová trať, která tvoří čtvrté rameno křižovatky, zde vjíždí do osy Novodvorské ulice a pokračuje se zatravněným svrškem do prostoru zastávek autobusů původně nazývaných Pavlíkova, s platností od 27. května 2023 přejmenovaných na Libuš. V tomto místě je zřízena koncová, stejnojmenná tramvajová zastávka Libuš, která bude současně sloužit jako prozatímní obratiště. Na něj v nejbližších letech naváže další prodloužení tramvajové tratě do přestupního uzlu Nové Dvory, k budoucí stejnojmenné stanici metra D, kde bude trať ukončena blokovou smyčkou. Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy z roku 2020 Dopravní podnik. hl. m. Prahy projekčně připravuje prodloužení tramvajové tratě na Nové Dvory od února 2021.

Tramvajové spoje zde budou obsluhovat stávající sídliště Libuš i novou zástavbu. Nová tramvajová trať umožní obyvatelům sídliště Libuš přímé spojení do centra města, ale také k lokálním cílům v blízkých Modřanech.

Funkce nové tramvajové tratě Sídliště Modřany – Libuš

Nové dopravní spojení bude sloužit nejen rezidentům stávajících bytových domů sídliště Libuš, ale také novým obyvatelům Libuše v rámci rozvoje této městské části. Nabídne přímou dopravu do Modřan, Braníka, a dále do centra, např. na Palackého náměstí nebo na Staroměstskou bez nutnosti přestupovat. Zajistí také důležité vnitroměstské spojení Libuše a centra Prahy 12, na úřady, do zdravotnických zařízení, do obchodů nebo k relaxaci k Vltavě. Se zprovozněním nové tramvajové tratě je do Libuše prodloužena polovina spojů páteřní tramvajové linky 17 a v návaznosti na to provedena rozsáhlá reorganizace autobusových linek v oblasti.

Další význam tato trať získá s dokončením výstavby Dvoreckého mostu, metra D alespoň v nejkratším provozuschopném úseku ke stanici Nové Dvory a druhé etapy tramvajové tratě právě ke stanici Nové Dvory. Vytvoří se tangenciální vazba s Prahou 5 a nové alternativní spojení do centra Prahy. Po vybudování nové trasy metra D tato tramvajová trať získá silný synergický efekt, kdy se se předpokládá otočení poptávky po přepravě MHD z Modřan směrem na Nové Dvory, kam se cestující dostanou tramvají za zhruba deset minut. Tento efekt se zesílí po dobudování severní části metra D do centra Prahy na Náměstí Míru.

 Zdroj: Tisková zpráva DPP

Tags