CZ/SK verze

LTG spúšťa program „FREE Rail“ pre úplnú integráciu s Európou do roku 2030

LTG spúšťa program „FREE Rail“ pre úplnú integráciu s Európou do roku 2030
photo: LTG/LTG spúšťa program „FREE Rail“ pre úplnú integráciu s Európou do roku 2030
15 / 03 / 2023

Litovské železnice (LTG) pracujú na úplnej integrácii železničných spoločností v regióne s Európou a mobilizujú ďalšie pobaltské štáty a Ukrajinu, aby sa zapojili do programu FREE Rail. Cieľom je dosiahnuť úplnú integráciu do roku 2030, čo umožní viac príležitostí pre podniky a občanov.

LTG vyvíja model železničnej prevádzky prispôsobený pobaltským štátom na základe železničných noriem a osvedčených postupov EÚ. Iniciatíva umožní plnú integráciu s Európou z hľadiska obchodných vzťahov, technológií a IT. Program zahŕňa aj kroky, ktoré spoločnosti skupiny LTG podnikajú pri prechode od komplexného jednotného systému zabezpečenia lokomotív KLUB-U na iné systémy zabezpečenia lokomotív.

Iniciatívu podporujú železničné spoločnosti pobaltských štátov a Ukrajiny, čo pritiahne ďalšie toky nákladu, poskytne obyvateľstvu viac možností cestovania a prispeje k vojenskej mobilite. Egidijus Lazauskas, generálny riaditeľ LTG, uviedol, že program pokrýva širokú škálu úloh, od vytvorenia právneho základu až po regulačné opatrenia pre certifikáciu a opravu koľajových vozidiel a bude zahŕňať aj potrebné IT riešenia.

Tags