CZ/SK verze

LTG posiluje odolnost vůči Rusku a Bělorusku zpřísněním kontroly dodržování sankcí

LTG posiluje odolnost vůči Rusku a Bělorusku zpřísněním kontroly dodržování sankcí
photo: Archiv/LTG posiluje odolnost vůči Rusku a Bělorusku zpřísněním kontroly dodržování sankcí
08 / 03 / 2023

Skupina Litevských drah (LTG) pevně stojí proti pokusům podniků vyhnout se sankčním kontrolám a přepravovat tak hnojiva ze sankcionovaného závodu v Bělorusku. Společnost zaujímá důrazný postoj a zdůrazňuje, že takové pokusy představují hrozbu pro národní bezpečnost a jsou vůči Litvě neuctivé. V důsledku toho LTG vyvíjí a zavádí program k zajištění odolnosti vůči Rusku a odhodlaně spolupracuje s dalšími úřady, aby zabránila jakémukoli dalšímu obcházení sankcí.

Kontrolování mezinárodních sankcí v oblasti působnosti společnosti je podle předsedy představenstva LTG Kęstutise Šliužase příspěvkem k národní bezpečnosti a jasnou hodnotovou orientací pro budoucí aktivity společnosti. LTG aktivně bojuje proti podvodům a v případě kontroly sankcí je ostražitost zvláště zvýšená. Společnost úzce spolupracuje s dalšími orgány odpovědnými za kontrolu sankcí a reaguje na neustále se měnící okolnosti a chování sankcionovaných subjektů.

Egidijus Lazauskas, generální ředitel LTG, zdůrazňuje, že partnerství mezi různými institucemi a organizacemi je nejpřímějším způsobem, jak zajistit kontrolu sankcí. K dosažení tohoto cíle je společnost otevřená a aktivně spolupracuje se všemi organizacemi zapojenými do kontroly sankcí. LTG od začátku roku situaci bedlivě sleduje, shromažďuje důkazy o možných pokusech o obcházení sankční kontroly a předává je orgánům činným v trestním řízení.

V důsledku efektivní reakce společnosti na vzniklou situaci bylo zastaveno kolem 3000 tun nákladu, zamítnuto 16 žádostí o přepravu a zahájeno přípravné řízení. Tento úspěch umožnila loňská rozhodnutí skupiny LTG o posílení strategického řízení a obchodní odolnosti, včetně vytvoření postu ředitele Business Resilience. Ředitel Business Resilience je podřízen generálnímu řediteli LTG a je odpovědný za kybernetickou bezpečnost, řízení rizik a prevenci, včetně dodržování sankcí.

LTG přezkoumává schopnosti potřebné k zajištění kontroly sankcí, přičemž některé kontroly sankcí jsou již automatizované a provádějí se kontroly specializovaných partnerů. Společnost podniká okamžitá opatření a bude provádět mimořádně podrobné kontroly veškerého nákladu, a to jak z Běloruska, tak z jiných zemí. Ve spolupráci s celními a dalšími orgány bude LTG kontrolovat, sledovat a analyzovat každý náklad, který vzbuzuje byť sebemenší pochybnosti.

Vymáhání mezinárodních sankcí je jen jedním krokem v procesu posilování odolnosti LTG a distancování se od Ruska a Běloruska. Společnost odráží směr zvolený státem a strategické cíle Ministerstva dopravy a spojů směřovat na západ. Společnost LTG vyvinula dlouhodobý program Free Rail, jehož cílem je vyvinout a implementovat model železničního provozu přizpůsobený regionu Baltského moře na základě železničních norem a osvědčených postupů EU.

Silný postoj LTG Group k obcházení sankcí zdůrazňuje závazek společnosti k národní bezpečnosti a západním hodnotám. Snaha společnosti zajistit dodržování mezinárodních sankcí a zabránit přepravě hnojiv vyrobených v sankcionovaném závodě v Bělorusku je jasným příkladem její oddanosti těmto hodnotám.

Tags