CZ/SK verze

Dekarbonizace dopravy: Naléhavá potřeba strategie intermodální nákladní dopravy v celé EU

Dekarbonizace dopravy: Naléhavá potřeba strategie intermodální nákladní dopravy v celé EU
photo: Archiv/Dekarbonizace dopravy: Naléhavá potřeba strategie intermodální nákladní dopravy v celé EU
05 / 04 / 2023

Nákladní doprava je v současnosti nejrychlejší a nejefektivnější dopravou v EU, vlaky a lodě za ní výrazně zaostávají. Pokud chce EU naplnit své ekologické ambice, musí tento problém začít co nejrychleji řešit.

Nejpoužívanějším druhem dopravy je silniční doprava, která je nejrychlejší a nejlevnější, a proto se tři čtvrtiny nákladu přepravovaného v EU přepravují po silnici, přestože nákladní automobily jsou hlavními znečišťovateli životního prostředí. V letech 2014 až 2020 poskytla EU na podporu rozvoje intermodální dopravy více než 1,1 miliardy EUR.

Pro dekarbonizaci dopravy je nutné odklonit dopravu ze silnic a posílit využívání železniční a vnitrozemské vodní dopravy. Poslední zjištění Evropského účetního dvora ukázala, že EU v současné době nemá žádnou specializovanou strategii pro intermodální nákladní dopravu. Státy EU sice vytvářejí vlastní strategie na národní úrovni, ale tyto cíle nejsou v souladu s cíli EU. Pro roky 2030 až 2050 se EU rozhodla zvýšit využívání železniční a vodní dopravy až o 50 %.

Rozvoji intermodální dopravy brání také zastaralé a neúčinné právní předpisy EU. Evropská komise již několikrát usilovala o revizi směrnice o kombinované dopravě, ale nezískala souhlas členských států. Další problém auditoři spatřují v tom, že země EU otálejí s harmonizací národní legislativy s technickými požadavky stanovenými právem EU. Revize nařízení o transevropské dopravní síti TEN-T, jehož současná verze byla přijata již v roce 2013, má potenciál situaci zlepšit.

Poznámka redakce: Intermodální nákladní doprava je druh dopravy, který spočívá v přepravě zboží v jedné nakládací jednotce bez samostatné manipulace. Využívají se při ní kombinované druhy dopravy, jako je silniční, železniční, vodní nebo letecká.

Tags