CZ/SK verze

ČD Cargo expanduje: Úspěchy v zahraničí i doma

ČD Cargo expanduje: Úspěchy v zahraničí i doma
photo: Facebook.com/ ČD Cargo/Public Domain/ČD Cargo
15 / 05 / 2024

ČD Cargo, přední český nákladní železniční dopravce, zaznamenalo za rok 2023 hrubý zisk ve výši 733 milionů Kč, což představuje rekordní číslo. Segment nákladní dopravy přispěl k celkovému výsledku čistým ziskem 326 milionů Kč.

ČD Cargo, největší tuzemský železniční nákladní dopravce, který zároveň prostřednictvím poboček a dceřiných společností přepravuje zboží po železnici také v zahraničí, dosáhlo za rok 2023 hrubého zisku před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 733 mil. Kč. Do konsolidovaného výsledku hospodaření Skupiny ČD přispěl segment nákladní dopravy čistým ziskem ve výši 326 mil. Kč.

Skupina ČD Cargo meziročně zvýšila svůj zisk o 117 mil. Kč. Lepších výsledků bylo dosaženo především díky pokračujícímu růstu výkonů v zahraničí a růstem realizačních cen, který kompenzoval zvyšování většiny nákladových vstupů. „Velmi úspěšně pokračujeme v dlouhodobé strategii expanze na zahraniční trhy, na kterých výkony ČD Cargo rostou o desítky procent,“ říká předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. Dopravní výkony vzrostly u obou odštěpných závodů v  Rakousku a Německu, tradičně vyšší výkony zaznamenaly dceřiné společnosti CD Cargo Poland a CD Cargo Slovakia. „Expanze do zahraničí je mimo jiné reakcí na rostoucí požadavky našich zákazníků po zajištění mezinárodních přeprav a na sílící tlak na jejich kvalitu a spolehlivost. Již více než 60 % našich přeprav je mezinárodních. To znamená, že buď vychází, končí, tranzitují nebo vůbec neprocházejí Českou republikou,“ dodává Tomáš Tóth.

Celkem v roce 2023 přepravilo ČD Cargo více než 59,4 mil. tun zboží, což představuje meziroční pokles o 4,8 mil. tun. Výkony na tuzemském dopravním trhu poznamenal především razantní pokles přeprav fosilních paliv do elektráren a tepláren. „Zatímco v roce 2022 jsme přepravili 12 milionů tun energetického uhlí, vloni už to bylo jen necelých osm milionů a pokles v souvislosti s dekarbonizací odvětví velmi rychle pokračuje,“ komentuje situaci na trhu Tomáš Tóth a zároveň konstatuje: „Struktura zboží přepravovaného po železnici se postupně začíná měnit. Proto se nyní vedle tradičních komodit zaměřujeme také na pozvolna se rozvíjející přepravy biomasy, tuhých alternativních paliv, odpadů a dalších produktů cirkulární ekonomiky, které by absenci přeprav energetického uhlí mohly v budoucnu částečně nahradit.“ Z důvodu odeznívající kůrovcové kalamity došlo také k postupnému útlumu těžby dřevní hmoty spojenému se snížením objemu přeprav po železnici. „Obecně lze konstatovat, že celý rok byl významně poznamenán hospodářskou recesí a byl tak velmi složitý pro všechny železniční dopravce nejen v České republice, ale po celé Evropě. O to více si vážím faktu, že jsme spolu s našimi dceřinými společnostmi realizovali zisk po zdanění ve výši 326 mil. Kč, který můžeme investovat do nutné obnovy a modernizace našeho vozidlového parku,“ uzavírá Tomáš Tóth.

Skupina ČD Cargo investovala v roce 2023 celkem 3 mld. Kč. V jejím vozidlovém parku se nově objevily 2 lokomotivy s Last mile (DPM) modulem. Velmi intenzivně pokračoval projekt implementace zabezpečovače ETCS tak, abychom byli připraveni na zahájení výhradního provozu ETCS na vybraných tratích. Společnost se také soustředila na zvyšování spolehlivosti parku hnacích vozidel odkupem starších lokomotiv od mateřské společnosti ČD. Tyto lokomotivy již pro osobní dopravu ztratily potenciál, ale po dílčích modernizacích mohou řadu dalších let operovat v nákladní dopravě a nahradit nejstarší provozované lokomotivy v parku ČD Cargo. Park nákladních vozů byl rozšířen o další velkokapacitní cisterny pro přepravy pohonných hmot a kapacitně byl posílen také vozový park zahraničních dceřiných společností. Nutné investice do obnovy parku kolejových vozidel budou pokračovat i v nadcházejícím období.

Zdroj: ČD Cargo 

Tags