CZ/SK verze

Valná hromada právě jmenovala do vedení ČD Cargo manažery Svojanovského a Waclawika

Valná hromada právě jmenovala do vedení ČD Cargo manažery Svojanovského a Waclawika
photo: ČD Cargo tiskové materiály/ Youtube ČD Cargo/ Linkedin Zbyszek Waclawik/Valná hromada právě jmenovala do vedení ČD Cargo manažery Svojanovského a Waclawika
25 / 05 / 2022

Valná hromada národního dopravce před malým okamžikem rozhodla o jmenování dvou klíčových manažerů do představenstva ČD Cargo. Do vedení nákladního dopravce míří Martin Svojanovský, který momentálně řídí provoz pomyslného srdce ČD Cargo v největším dopravním uzlu, České Třebové. Nyní mu bude svěřen celý provozní úsek národního nákladního dopravce. Strategickým comebackem je pak jmenování Zbyszeka Waclawika do funkce člena představenstva se zaměřením na agendu obchodu. Waclawik je totiž manažer, který historicky založil nejúspěšnější pobočku ČD Cargo v Polsku. V situaci, kdy se kvůli válce na Ukrajině změnila dopravní mapa Evropy, je pro ČD Cargo klíčová právě další obchodní expanze, a to na Balkán. Waclawika tak čeká důležitá výzva.

Nový člen představenstva zodpovědný za řízení úseku provozu, Martin Svojanovský, ušel k postu ve vedení národního dopravce dlouhou cestu. Pro skupinu ČD pracuje prakticky celý svůj profesní život, téměř třicet let. Začínal jako tranzitér a výpravčí, dnes řídí provoz hlavní pobočky ČD Cargo v České Třebové. Právě v pomyslném srdci národního dopravce prokázal své schopnosti, když zásadně zefektivnil tamní provoz. Svojanovského si do funkce ředitele řízení provozu České Třebové vybral svého času šéf ČD Cargo, Tomáš Tóth. V této manažerské funkci se Svojanovský osvědčil a díky tomu byl jmenován i do představenstva. Dá se tedy očekávat, že se ve stejném duchu jako v Třebové se zaměří na fungování celého provozu největšího českého nákladního dopravce.

Další dnes jmenovaný člen představenstva, Zbyszek Waclawik stál u založení největší a nejziskovější pobočky ČD Cargo, která působí v Polsku. V letech 2007 až 2013 působil jako předseda představenstva společnosti Koleje Czeskie, kterou dnes známe jako CD Cargo Poland. Tyto zkušenosti bude obchodní manažer jistě potřebovat. Dopravní mapa Evropy byla překreslena v důsledku válečného stavu na Ukrajině. Léta fungující trasy transportu nákladu z východního směru přestaly ze dne na den existovat. Dopravci tak musí hledat nové cesty, jak zboží transportovat do střední Evropy. Tato situace má jeden zásadní geopolitický dopad: raketově vzrostla důležitost Balkánu a všech dopravních cest směřujících z jihu Evropy do její centrální části. Právě v této situaci se vrací do čela ČD Cargo člověk se znalostí mezinárodního trhu, který navíc mluví čtyřmi světovými jazyky a zná prostředí skupiny Českých drah.

Tags