CZ/SK verze

Přečtěte si Ročenku dopravy za rok 2022, kterou vydalo Ministerstvo dopravy

Přečtěte si Ročenku dopravy za rok 2022, kterou vydalo Ministerstvo dopravy
photo: Ministerstvo dopravy; Tisková zpráva/Přečtěte si Ročenku dopravy za rok 2022, kterou vydalo Ministerstvo dopravy
02 / 09 / 2023

Ministerstvo dopravy vydalo Ročenku dopravy za rok 2022. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje k uplynulému roku. Rok 2022 byl rokem rekordních investic do dopravní infrastruktury a významných nárůstů přepravních výkonů v železniční dopravě, autobusové i letecké dopravě.

Celá Ročenka dopravy 2022 je k dostání na tomto odkazu. Co vše se v ní dočtete?

V roce 2022 celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury vzrostly a činily více než 90 miliard korun, což představovalo meziroční nárůst o téměř 10 %.

Díky odeznění pandemie Covid-19 a již nebylo zaznamenáno žádné omezení v mobilitě osob ani zboží a celkový přepravní výkon v osobní dopravě oproti roku 2021 vzrostl o cca 14 %.

V železniční dopravě činil meziroční nárůst za rok 2022 téměř 29 % u počtu přepravených osob a cca 40 % u osobokilometrů a začíná se tak přibližovat předpandemickému stavu.

Autobusová doprava zaznamenala za rok 2022 také výrazný nárůst u přepravených osob o 33 %. V MHD došlo meziročně k výraznému nárůstu přepravených osob, a to o téměř 25 %.

Z rány, kterou dopravě zasadila pandemie, se začíná vzpamatovávat i letecký sektor. U českých leteckých dopravců po bezprecedentním poklesu nastal v roce 2022 meziročně nárůst počtu přepravených cestujících o 110 %.

Co se týká individuální automobilové dopravy, došlo rovněž v roce 2022 oproti roku 2021 k opětovnému nárůstu souvisejícím s ustoupením od opatření v souvislosti s omezování mobility obyvatel. U silniční nákladní dopravy byl za rok 2022 zaznamenán nárůst přepravních výkonů o téměř 3 %, objem přepravených věcí v tunách poklesl oproti roku 2021 o asi 6 %. Nárůst byl způsoben zejména vzrůstajícím trendem v mezinárodní silniční nákladní dopravě a tím k vzrůstající přepravní vzdálenosti.

Zdroj informací: Ministerstvo dopravy, Ročenka dopravy 2022

Tags