CZ/SK verze

PKP Cargo řeší propady přeprav. Oživení železničního trhu má přinést nový terminál ve Zduńské Woli

PKP Cargo řeší propady přeprav. Oživení železničního trhu má přinést nový terminál ve Zduńské Woli
photo: PKP Cargo, Facebook/PKP Cargo řeší propady přeprav. Oživení železničního trhu má přinést nový terminál ve Zduńské Woli
01 / 09 / 2023

PKP Cargo se v poslední době potýká s problémy v kontejnerové dopravě, ve které zaznamenává značné propady. Oživení na trhu by podle managementu polského dopravce mohly podpořit investice do terminálů. Zásadní zlom má přinést otevření velkého terminálu ve Zduńské Woli, které je plánováno na letošní rok.

Dariusz Seliga, generální ředitel PKP Cargo uvádí, že cílem skupiny je postupně revitalizovat obchodní vztahy společnosti. Jednou z klíčových oblastí činnosti skupiny PKP Cargo, v níž národní dopravce v poslední době zaznamenal špatné výsledky a přenechal velkou část svého tržního podílu konkurenci, je intermodální (kontejnerová) přeprava. Očekává se však, že v následujících čtvrtletích se situace bude zlepšovat. „Naším cílem je postupně obnovit trh v segmentu intermodální přepravy. Především se snažíme zatraktivnit naši nabídku, zlepšit její konkurenceschopnost a úroveň zákaznického servisu,“ řekl Dariusz Seliga, generální ředitel společnosti PKP Cargo.

Drastické propady v dopravě

V první polovině roku 2023 skupina přepravila v intermodální dopravě pouze 2,6 milionu tun nákladu, zatímco o rok dříve to bylo již 4,8 milionu tun. Obrat v podobě tzv. přepravních prací klesl ještě výrazněji, a to o více než polovinu. Společnost PKP Cargo tvrdí, že je to důsledek války na Ukrajině, která vedla k omezení železniční dopravy na euroasijské trase, tzv. Nové hedvábné stezce. Na tuto činnost mělo negativní vliv také zpomalení hospodářského vývoje v regionu a inflace, což se projevilo ve zvýšení cen intermodální přepravy a snížení počtu přepravovaných nákladů. Výsledkům nepomohly ani opravy železniční infrastruktury na východozápadním koridoru a jeho nedostatečná kapacita, kterou způsobily zvýšené přepravy mezi Polskem a Ukrajinou.

Rozptýlené operace

Vedení vkládá velké naděje do stěžejní investice skupiny, která se týká výstavby multimodálního terminálu ve Zduńské Woli-Karšnici. Zařízení o rozloze 13 hektarů s roční kapacitou odbavení přibližně 500 000 multimodálních jednotek má být uvedeno do provozu ve 4. čtvrtletí 2023. Původně se však předpokládal termín koncem října. Hodnota investice přesahuje 128 milionů PLN. Očekává se, že budovaný terminál bude mimo jiné díky automatickému systému identifikace kontejnerů a rozpoznávání jejich případných poškození poskytne efektivnější služby. „Terminál doplní síť multimodálních terminálů ve středním Polsku a zatraktivní nabídku železniční nákladní dopravy v regionu. Nachází se na křižovatce hlavní evropské železniční linky východ-západ a severojižní trasy spojující Jadran, Balt a Severní moře," uvádí Seliga.

O současném stavu terminálů skupiny PKP Cargo je však známo jen málo. Společnost ve svých zprávách neuvádí, jakou manipulační kapacitou v této oblasti disponuje a v jakém rozsahu ji využívá. Není ani známo, zda terminály zlepšují provozní a finanční výkonnost. Na druhou stranu se jedná o značně rozptýlenou činnost, neboť ji vykonává několik dceřiných společností. Před časem společnost kótovaná na burze oznámila, že vedení uvažuje o realizaci programu konsolidace terminálů. Zatím se však moc z toho nerealizovalo.

Dariusz Seliga je generálním ředitelem PKP Cargo od roku 2022. Pro skupinu PKP pracoval v různých pozicích od roku 2016. Předtím byl ve dvou volebních obdobích poslancem Sejmu za současnou vládní stranu Právo a spravedlnost. Pod jeho vedením PKP CARGO za první pololetí roku 2023 dosáhla tržeb ve výši 2 899,5 milionu PLN, což představuje meziroční nárůst o 18,3 %. Konsolidovaná EBITDA se ve sledovaném období meziročně zvýšila o 64,5 % a dosáhla výše 611,2 milionu PLN.

PKP CARGO využívá k nákupu a modernizaci své flotily evropských fondů CEF a polských operačních programů. Je aktivní také na evropské úrovni. Podílí se také na projektu DP-RAIL – zaměřeném na vytvoření digitální platformy, která usnadní výměnu dat mezi dopravci a provozovateli zapojenými do nákladní dopravy v celé Evropě. Projekt řídí Mezinárodní železniční unie (UIC), členy konsorcia jsou PKP CARGO, DB Cargo, CFL CARGO, Rail Cargo Group, Lineas a RAILDATA (zvláštní skupina v rámci UIC, která se věnuje vytváření IT služeb pro evropské nákladní dopravce).

 Zdroj informací: Parkiet

Tags