CZ/SK verze

Na ZSSK sa pracovať oplatí. Zamestnanci sa opäť môžu tešiť na zvýšenie platov, prilepšia si hlavne rušňovodiči

Na ZSSK sa pracovať oplatí. Zamestnanci sa opäť môžu tešiť na zvýšenie platov, prilepšia si hlavne rušňovodiči
photo: Archív redakcie/Na ZSSK sa pracovať oplatí. Zamestnanci sa opäť môžu tešiť na zvýšenie platov, prilepšia si hlavne rušňovodiči
13 / 09 / 2023

Zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa dočkajú vyšších platov. Najviac si prilepšia rušňovodiči a to až o 116 eur za mesiac. Už minulý rok sa ich platy zdvihli o 150 eur.

ZSSR svojím zamestnancom v roku 2023 zvýši ich priemerné mzdy, ktoré dosiahnu približne 1575 eur. Rušňovodiči by mali v priemere dosiahnuť dvetisíc eur.  V porovnaní s rokom 2022 by mala priemerná mzda vzrásť o 60 eur, alebo 4 %. Rušňovodičom by sa mala mzda zvýšiť o 116 eur, respektíve o 6 %. ZSSK už minulý rok zvýšila mzdy zamestnancom na základe kolektívneho vyjednávania. Ešte minulý rok sa platy rušňovodičov od 1. januára zvýšili o 180 eur. Od 1. mája 2023 mzdy všetkým zamestnancom vzrástli o 150 eur.

V rámci dopravy je stále nedostatok zamestnancov a odborníkov. Preto sa Ministerstvo dopravy SR rozhodlo hľadať nových perspektívnych pracovníkov medzi študentmi základnej, strednej aj vysokej školy. Dopravný sektor sa stále považuje za málo atraktívny, aj napriek tomu, že štúdium dopravy má potenciál. absolventi školy nemajú problém si nájsť prácu v odbore a aj napriek tomu, že doprava ponúka aj možnosť kariérneho rastu. Železničný sektor má stále problém s nedostatkom odborníkov, už dlhodobo chýbajú rušňovodiči, ale aj iní pracovníci na železnici.

ZSSK ponúka aj štúdium duálneho vzdelávania, ktoré je možné vyučovať na šiestich stredných odborných školách v rámci študijného odboru mechanik-elektrotechnik pre silnoprúdovú techniku.  V Martine dopravná škola otvorila nový odbor rušňovodič. Duálne vzdelávanie zabezpečí, že sa budú žiaci systematickom spôsobom rozvíjať. Dôvodom je hlavne to, aby po ukončení štúdia boli všetci absolventi pripravení na praktický život. Okrem toho je dôležité, aby boli aj plnohodnotní zamestnanci pre spoločnosti. Ak sa niekto rozhodne duálne vzdelávať, v rámci ZSSK, vie sa uplatniť na pozícií rušňovodiča, mechanika elektronických zariadení, mechanika, či elektromechanika.

Tags