CZ/SK verze

Ministerským nominantom na šéfa ŽSR v hľadáčiku protikorupčného úradu OLAF. Bude vypísané nové kolo výberového konania?

Ministerským nominantom na šéfa ŽSR v hľadáčiku protikorupčného úradu OLAF. Bude vypísané nové kolo výberového konania?
photo: Radoslav Štefánek, ZSSK/Ministerským nominantom na šéfa ŽSR v hľadáčiku protikorupčného úradu OLAF. Bude vypísané nové kolo výberového konania?
12 / 09 / 2023

Netransparentný proces výberu generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dnes pokračuje. O pozíciu sa aktuálne uchádzajú traja kandidáti. Informácie, v akom stave sa výberové konanie nachádza, alebo kedy bude verejnosti oznámený výsledok, nie je stále k dispozícii. Redakcia RAILTARGET pokračovala v zisťovaní informácií o všetkých kandidátoch. Na novo pripomíname kauzu, ktorá je spojená s ministerským kandidátom Radoslavom Štefánkom, ktorý bol historicky v hľadáčiku európskeho protikorupčného úradu OLAF.

Uchádzači museli dodať nielen požadované doklady, ale aj splniť stanovené všeobecné, odborné a špecifické požiadavky a kritériá, v nadväznosti na ktoré môžu predstúpiť k písomným a ústnym skúškam overujúcim kompetencie uchádzačov. Po vykonaní dvoch kôl výberového konania, pričom prvé kolo prebieha formou písomného testu, druhé osobným pohovorom potom Správna rada ŽSR schvaľuje návrh na vymenovanie generálneho riaditeľa ŽSR. Bezodkladne potom musí predložiť vybraného kandidáta ministrovi dopravy, ktorý rozhodne o vymenovaní nového generálneho riaditeľa ŽSR. O tomto rozhodnutí je Komisia Správnej rady povinná bezodkladne informovať všetkých účastníkov konania, a to najneskôr do 10 dní od skončenia konania.

„Ak komisia, na základe výberového konania, nevyberie uchádzača na funkciu generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, ak Správna rada ŽSR nenavrhne ministrovi dopravy SR kandidáta na generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, ak minister dopravy nevymenuje generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky bude vyhlásené nové výberové konanie“, stojí v zásadách výberového konania na funkciu šéfa ŽSR. Z toho vyplýva, že proces výberu sa mohol zaseknúť hneď v niekoľkých bodoch. Podľa informácií RT je teraz lopta na strane ministra dopravy, ktorý by mal urobiť finálne rozhodnutie.

Ako vyplýva z predchádzajúceho vývoja kauzy, minister dopravy Lančarič chce na miesto riaditeľa pretlačiť Radoslava Štefánka. Už skôr médiá informovali o jeho možnom konflikte záujmov.

Ministrov nominant Štefánek nie je ideálnym kandidátom aj z iného dôvodu. Podľa verejne dostupných informácií je tiež spájaný s niektorými v minulosti problematickými tendrami. V čase, keď pôsobil ako riaditeľ úseku služieb a člen predstavenstva národného dopravcu ZSSK vyšli na povrch niektoré finančné problémy. Jeden z tenderov sa dostal do hľadáčika kontrolného úradu OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom). „Tá bola v roku 2016 po kontrole OLAF zrušená, pre diskriminačné kritériá a v apríli 2017 znova vypísaná. Ale podľa viacerých odborníkov sa aj v tejto súťaži nachádzajú technické parametre, ktoré sú nastavené pre jedného z uchádzačov,“ stojí v jednej z tlačových správ politickej strany KDH. Osoba Štefánka tak bola v minulosti spájaná s korupčnými kauzami vyšetrovanými európskou inštitúciou pre boj pre podvodom.

Tags