CZ/SK verze

Majetok štátu predajú za vyše milión eur

Majetok štátu predajú za vyše milión eur
photo: Železnice Slovenskej republiky/Majetok štátu predajú za vyše milión eur
02 / 03 / 2023

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) môžu predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu mestu Trnava, a to za dohodnutú cenu 1.075.500 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Výnimku na predaj štátneho majetku v stredu s pripomienkou schválila vláda. Generálny riaditeľ ŽSR rozhodol o nepotrebnosti časti majetku v katastrálnom území Trnava pre ďalšiu činnosť železníc. Štátna firma následne vlani v máji uzavrela s mestom Trnava zmluvu o budúcej zmluve.

 S predajom súhlasilo aj ministerstvo dopravy a požiadalo tak rezort hospodárstva o predloženie návrhu na udelenie výnimky na rokovanie vlády.

"Predkladaný návrh materiálu nebude mať negatívny vplyv na hospodársku situáciu ŽSR, naopak ŽSR získa finančne prostriedky, ktoré použije na ďalšie majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v jeho správe, na ktorých sa nachádza železničná dopravná cesta celoštátnych dráh alebo Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce," priblížil predkladateľ v dôvodovej správe.

 

ZDROJ: trend.sk

Tags