CZ/SK verze

ČD Telematika slaví miliardové tržby i zisk. Důvodem rekordu je ETCS!

ČD Telematika slaví miliardové tržby i zisk. Důvodem rekordu je ETCS!
photo: ČD Telematika, tiskové materiály/ČD Telematika
05 / 05 / 2022

Společnost ČD - Telematika dnes zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2021. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly rekordní výše 2 033 mil. Kč oproti 1 676 mil. Kč v roce 2020. Meziročně se jednalo o nárůst ve výši 21 %, a to hlavně zásluhou realizace zakázek na instalaci evropských vlakových zabezpečovacích systémů ETCS.

Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2021 hodnoty 205 mil. Kč a zisk před zdaněním (EBT) hodnoty 109,7 mil. Kč (66,9 mil. Kč v roce 2020). Lepšího hospodářského výsledku ČD - Telematika dosáhla vlivem mírně odlišné struktury tržeb a úsporami jak variabilních, tak fixních nákladů. V oblasti fixních nákladů se přitom společnost potýkala i s neplánovanými výdaji. Zejména se jednalo o nájemné za užívání pozemků Českých drah a Správy železnic spojené s časovým posunem zřízení služebností nebo podobně jako v předchozím roce o náklady související s dopadem pandemie koronaviru. Pro ČD - Telematiku byl tedy rok 2021 i přes pokračující pandemii velmi úspěšný.

Z obchodního pohledu je jedním ze stěžejních projektů pro následujících několik let dodávka mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS pro České dráhy a ČD Cargo. ČD - Telematika se v průběhu roku 2021 ale i nadále soustředila i na své další prioritní oblasti, kterými jsou poskytování služeb servisu, údržby a výstavby telekomunikačních infrastruktur a velkoobchodní telekomunikační služby. Společnost dále rozvíjela i nové obchodní příležitosti v oblastech IoT a silniční telematiky.

I v roce 2021 ČD - Telematika nadále hospodařila bez dluhu a udržela své finanční zdraví. To jí umožňuje investovat do dalšího rozvoje a růstu a zároveň vytváří protiváhu k existujícím provozním rizikům.

Auditovaná výroční zpráva za rok 2021 bude na www.cdt.cz zveřejněna v průběhu měsíce května.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika.

Tags