CZ/SK verze

Analýza: Tóthův tým v ČD Cargo posiluje na strategických pozicích. Kdo jsou noví členové představenstva?

Analýza: Tóthův tým v ČD Cargo posiluje na strategických pozicích. Kdo jsou noví členové představenstva?
photo: Archives/Analýza: Tóthův tým v ČD Cargo posiluje na strategických pozicích. Kdo jsou nový členové představenstva?
25 / 05 / 2022

Valná hromada národního dopravce dnes rozhodla o změnách v představenstvu ČD Cargo. Jeho řady posílí dva noví manažeři. Prvním z nich je Martin Svojanovský, který má řídit úsek provozu největšího českého nákladního dopravce. Druhým je Zbyszek Waclawik, který bude mít v představenstvu na starosti agendu obchodu. Představenstvo největšího českého nákladního dopravce opouští Zdeněk Škvařil a Radek Dvořák.

Kdo jsou manažeři, kteří posilují vedení ČD Cargo?

MARTIN SVOJANOVSKÝ

Martin Svojanovský je muž s velkým příběhem. Skupině ČD zasvětil prakticky celý svůj profesní život a na křeslo v představenstvu se musel vypracovat. Na dráze začal působit v devadesátých letech jako výpravčí a tranzitér. Následně povýšil na pozici dopravního dispečera. Právě v této pozici nabral zkušenosti s řízením dálkových vlaků. Mezi lety 2017 a 2019 působil v rámci ČDC jako manažer zákaznického centra a vedoucí oddělení produktového plánování. Jeho manažerské schopnosti nezůstaly bez povšimnutí a sám šéf ČD Cargo Tomáš Tóth si Svojanovského vybral jako nového ředitele Řízení provozu České Třebové.

Tehdy to byl velký projev důvěry, pobočka ČD Cargo v České Třebové se potýkala s provozními problémy a její tehdejší vedení si počínalo poměrně rozpačitě. Třebová je klíčovým dopravním uzlem a často bývá označována jako srdce společnosti. Tóth musel jednat a sázka na Svojanovského se mu zjevně vyplatila. Jeho dnešní jmenování do představenstva ČD Cargo a pověření řízením celého provozu společnosti totiž evidentně signalizuje spokojenost s jeho výsledky.

Svojanovský je manažerem, který má co nabídnout. Za téměř třicet let práce pro skupinu ČD prostřední národního dopravce dokonale zná a provozu rozumí. Podle informací redakce RAILTARGET Svojanovský u svých kolegů platí za odpovědného manažera, který dobře zvládá stres a zachovává si chladnou hlavu, což je vzhledem k velikosti vozového parku, který spadá do jeho agendy zásadní.

Úsek provozu je jedním ze stavebních kamenů ČD Cargo a jeho správné řízení je elementárním prvkem pro efektivitu společnosti. Plyne z toho samozřejmě i přímý vliv na hospodářské výsledky. Manažerů, kteří rozumí sekci železničního nákladního provozu je v České republice jako šafránu. A co teprve manažerů, kteří mají zkušenost s tak rozsáhlým vozovým parkem, jakým disponuje ČD Cargo? Z tohoto pohledu má Svojanovský jednoznačně potřebné zkušenosti. Většina agendy šéfa úseku provozu ČDC zahrnuje i agendu, kterou měl Svojanovský v gesci v České Třebové.

ZBYSZEK WACLAWIK

Zbyszek Waclawik je známou osobností železničního sektoru. V minulosti již v ČD Cargo působil, zastával post člena představenstva a obchodního ředitele společnosti. To však nebyla jediná jeho zkušenost s prací v rámci skupiny ČD. Zbyszek Waclawik pracoval jako marketingový ředitel ČD Telematika nebo předseda představenstva společnosti Koleje Czeskie (pozdější CD Cargo Poland).

Právě Waclawikova zkušenost s polským trhem je přidanou hodnotou, kterou Tóth ve svém týmu potřebuje. Waclawik byl totiž hlavním iniciátorem vzniku polské dceřiné společnosti ČD Cargo, která je dnes nejúspěšnější a nejvýznamnější zahraniční dcerou společnosti.

Waclawik má za sebou manažerské zkušenosti i z TOP managementu řady soukromých železničních společností. Jedním z příkladů může být post obchodního ředitele a člena představenstva ve Vítkovické dopravě. Zkušenosti z privátního sektoru mohou být užitečné především při současné liberalizaci železničního trhu.

Pro obchodní sektor má Waclawik dobré předpoklady i díky své nadstandardní jazykové vybavenosti. Mluví čtyřmi cizími jazyky, anglicky, německy, polsky a rusky. Ve spojení s jeho pracovními zkušenostmi je to zajímavá kombinace pro znalost železničního trhu.

Waclawikova agenda však nebude zrovna jednoduchá, čeká ho řada výzev, kterým bude muset čelit. Pro další úspěchy ČD Cargo bude nutné především konsolidovat obchodní politiku společnosti a pokračovat v další zahraniční expanzi nákladního dopravce, a to hlavně na východní trhy. Válka na Ukrajině totiž změnila dopravní mapu Evropy a dala příležitost novým výzvám, na které musí ČD Cargo reagovat. Z tohoto pohledu čeká celý železniční sektor velmi dynamické období, ve kterém mohou obstát jen silní, zkušení manažeři. Právě obchodní politika je naprosto klíčovým stavebním kamenem pro udržení ČD Cargo v černých číslech. Tomu však musí odpovídat celkový drive obchodního týmu největšího nákladního dopravce a ten bude muset Waclawik rozhýbat.

Tags